El Senat tanca la porta a la revisió de l’Impost de Societats

El Senat rebutja les esmenes presentades per l’oposició que demanaven un nou marc fiscal en què les entitats més petites no es veiessin obligades a presentar l’impost de societats.

El passat 14 de juliol, el Senat va rebutjar dues esmenes a la Llei de mecanismes de segona oportunitat que demanaven canvis en l'obligació de les entitats de presentar l'Impost de Societats: concretament, es demanava que quedessin exemptes les entitats amb menys de 100.000 euros d'ingressos, amb independència de si feien o no activitat econòmica.

Amb el rebuig de les esmenes presentades, el text de la Llei queda aprovat sense cap modificació, malgrat que el passat 22 d’abril, el ministre Cristóbal Montoro s'havia mostrat obert a eximir de l’obligació de presentar l’Impost de Societats les entitats de menys de 100.000 euros d'ingressos, encara que tinguessin activitat econòmica.

D'aquesta manera, el Senat tanca les portes no només a la recuperació de la situació prèvia a la reforma fiscal sinó que també al debat sobre una revisió més profunda de la fiscalitat de les entitats.

Així, segons va quedar aprovat pel Senat, estan exemptes de presentar l’Impost únicament les entitats que no fan activitat econòmica i amb ingressos de menys de 50.000€ sempre i quan:

- Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) estiguin sotmeses a retenció.
- Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no superin els 2.000 € anuals.

Després del rebuig del Senat a les esmenes, el Grup Parlamentari Català ha demanat la convocatòria extraordinària de la Comissió d’Hisenda i Administracions Públiques.

L’objectiu és que el ministre Montoro doni explicacions sobre l’actuació del Govern en relació amb la moció que va ser aprovada per unanimitat al Congrés i en què s’instava el Govern incloure en la Llei de mecanismes de segona oportunitat un tractament fiscal per a les entitats no lucratives que no impedís el desenvolupament de les seves finalitats.

Font: Xarxanet.org