L’Institut Guttmann i L’Hospital General de Granollers signen un conveni de col·laboració en l’àmbit de la neurorehabilitació

Amb l’objectiu de procurar la millor assistència possible en l’àmbit de la neurorehabilitació, a la comarca del Vallès Oriental, l’Institut Guttmann i l’Hospital General de Granollers van signar ahir un conveni de col•laboració en les àrees assistencial, docent i de recerca.

D’acord amb el contingut del conveni, l’Hospital General de Granollers derivarà a l’Institut Guttmann aquells pacients que hagin patit una lesió medul·lar, dany cerebral adquirit o una altra gran discapacitat física d’origen neurològic, per tal que rebin el tractament de rehabilitació mèdica especialitzada, tant en la fase aguda com en les complicacions pròpies de les discapacitats.

Un cop els pacients derivats a l’Institut Guttmann per rebre neurorehabilitació, retornaran a l’àrea d’origen, ja sigui directament al domicili del pacient, a l’Hospital General de Granollers, o a qualsevol altre dispositiu sociosanitari. D’aquesta manera, es garanteix la continuïtat assistencial que aquests pacients necessiten donada la seva complexitat, alhora que es millora l’eficàcia i l’eficiència dels serveis sanitaris a nivell territorial.

El trasllat en tots els casos es farà mitjançant els sistemes previstos pel Sistema Sanitari Català de derivació entre hospitals. Durant el temps que es trigui a fer-se efectiu el trasllat del pacient, l’Institut Guttmann posarà a disposició de l’Hospital General de Granollers els seus serveis de suport especialitzat tant per orientar en el tractament mèdic com en el suport a les famílies. Serveis que també es posaran a la seva disposició en aquells casos de coma vegetatiu no susceptible de derivació.

Aquest intercanvi assistencial potenciarà la capacitat clínica de les dues institucions, permetrà l’intercanvi de coneixements clínics, fomentarà el desenvolupament professional i la formació especialitzada del personal assistencial en aquest àmbit, s’afavorirà l’intercanvi professional en l’àmbit de la docència i s’impulsarà la col·laboració en projectes de recerca i d’innovació clínica.

Concretament, en l’àmbit docent, el conveni de col·laboració estableix la possibilitat de realitzar sessions clíniques conjuntes entre ambdues institucions, cursos de reciclatge i formació en tècniques diagnòstiques i terapèutiques en el camp de la neurorehabilitació per part de l’Institut Guttmann adreçats als professionals de l’Hospital General de Granollers. També es preveu la possibilitat que l’Institut Guttmann ofereixi de manera prioritària els seus programes de formació d’especialistes per als metges residents de l’Hospital General de Granollers, així com l’accés dels professionals de l’HGG als programes de postgrau i mestratge de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann, adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.

La col·laboració en l’àmbit de la recerca contempla la possibilitat que els professionals de l’HGG participin en el projecte PREVIRNEC®, de desenvolupament d’una plataforma de telemedicina per a la neurorehabilitació cognitiva, actualment en fase d’extensió clínica.

Aquest conveni també preveu accions per millorar la reinserció social i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat d’origen neurològic, a través de la col·laboració amb l’Equip Sociosanitari d’Avaluació i de Suport Especialitzat en neurorehabilitació de l’Institut Guttmann per transmetre als professionals de l’HGG els coneixements i les habilitats en la cura de les persones afectades per una gran discapacitat d’origen neurològic, així com facilitar l’hospitalització domiciliària d’aquests pacients en determinades circumstàncies mèdiques, o afavorir la seva reinserció domèstica, ja sigui al seu propi domicili o a un altre recurs sociosanitari o social de la seva àrea geogràfica.

Una comissió mixta de seguiment, integrada per tres representants de cada institució serà l’encarregada de vetllar pel compliment dels acords i facilitar la seva realització.