El Govern espanyol constitueix amb la Plataforma del Tercer Sector la Comissió per al Diàleg Civil

La Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat va aprovar ahir la creació de la Comissió per al Diàleg Civil amb la Plataforma del Tercer Sector. Aquest nou òrgan ha de servir perquè el govern compti amb les aportacions de les organitzacions socials a totes les polítiques i estratègies que s’adoptin en aquest àmbit.

Segons comunicava en nota de premsa el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ‘tenen la voluntat d’atorgar la màxima rellevància a aquest òrgan, donada la importància social i econòmica del Tercer Sector d’Acció Social i de la necessitat que el govern mantingui un diàleg fluït amb les organitzacions que el formen’.

Aquesta comissió tindrà com a funció la cerca compartida de diagnòstics i solucions per als problemes dels grups socials en risc d’exclusió. Constituirà, així mateix, un fòrum de debat per al disseny i aplicació de les polítiques socials i de discussió de les iniciatives de la Plataforma del Tercer Sector.

En paraules d’Ana Mato, ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ‘la finalitat és que el diàleg, la col•laboració i la consulta a través d’organitzacions representatives estiguin en el centre de qualsevol estratègia o política relatives a allò social, tant en la seva fase d’elaboració, com en les d’execució i avaluació’.

El govern espera que aquest nou òrgan permetrà progressar encara més en el desenvolupament de la participació aconseguida fins ara a través del Consell Estatal d’ONG i Voluntariat. El nou òrgan millora l’estatus normatiu i estableix un nou marc regulatori més adequat amb la realitat actual i l’evolució del sector en els darrers anys.

Entre els àmbits prioritaris de col•laboració estaran els següents: la inclusió social; la família; la protecció del menor; l’atenció a les persones grans, en situació de dependència o amb discapacitat; la igualtat d’oportunitats; la lluita contra la violència de gènere; la prevenció de la drogodependència.

La ministra, en l’acte de constitució d’aquest nou òrgan, va subratllar la importància de les finalitats i activitats del Tercer Sector d’Acció Social. Agrupa prop de 30.000 entitats a tota Espanya, de les quals les més significatives, com Cáritas, Cruz Roja, el CERMI o la ONCE. Aquestes organitzacions donen ocupació a més de 500.000 persones, el que suposa el 2,5% de l’ocupació a Espanya. Així mateix, compten amb 900.000 voluntaris, que presten serveis i suport directe a més de cinc milions de persones.