Fundació Nexe rep el primer Premi de Institucions, de Productes de Recolzament (Ajudes Tècniques) i solucions de Baix Cost 2014.

Aquest premi ve en reconeixement del mèrit i la qualitat del treball fet pel producte de Baix Cost: L’Hamaca Vestibular. Aquesta adaptació va ser presentada per Jordi Ventura de Nexe Fundació Barcelona i està dirigida a infants amb pluridiscapacitat de 0 a 4 anys. L’hamaca pot anar penjada (ja sigui del sostre, arbre, pèrgola), o bé es pot desplaçar per terra. Consta de una porta abatible per facilitar l’accés i acomodació dels nens el seu interior.

En quant al mètode d’ús, es pot utilitzar de forma individual o bé en parella (nens estirats) o grups de fins a 4 nens sempre i quan puguin mantenir la sedestació. En funció del que es vulgui treballar o d’allò que volem que el nen percebi, es posaran una sèrie d’objectes o uns altres (pilotes, teles de diferents textures…)

Aquest producte està pensat per a nens amb pluridiscapacitat d Nexe Fundació (0-6 anys), sobretot per aquells (nivells IV i V de GMFCS) que necessiten estímuls més basals com es el moviment vestibular.

L’hamaca vestibular es va fer amb la intenció de proporcionar:
- Sensacions de moviment a nens/es amb poques opcions de moure’s de forma autònoma.
- Moments lúdics per aquells nens/es que no poden gaudir de gronxadors tradicionals.
- Un eina de treball vestibular i sensorial.

L’equip de baix cost de Nexe Fundació es va crear l’any 2011-2012, constituint la Comissió de baix cost que està formada per professionals de diferents disciplines (fisioterapeuta, logopeda, M.E.E, Educadora social) amb l’objectiu final de:
- Investigar noves tecnologies que aportin beneficis als infants amb pluridiscapacitat.
- Elaborar productes de suport amb diferents materials partint de les necessitats dels nens.
- Detectar aquelles necessitats específiques que no són cobertes pels productes de suport estàndard.
- Fer difusió dels projectes de la Comissió
- Fer formació a companys, famílies i altres entitats
- Promocionar el concepte de baix cost.