El CERMI publica un estudi integral sobre els menors amb discapacitat a Espanya

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) en col·laboració amb la Universitat d’Educació a Distància (UNED) acaben de publicar un estudi integral sobre “Els menors amb discapacitat a Espanya” on s’analitza el seu grau de protecció social i jurídica.
L’estudi considera la infància com el grup de població més vulnerable, ja que sobre ells recaurà les carències, ineficàcies i desigualtats dels sistemes d’atenció social. El CERMI opina que “la política social espanyola té la responsabilitat de garantir el desenvolupament integral d’aquesta població, sent les famílies fonamentals per a l’aplicació i disseny d’aquestes polítiques”.

L’estudi proposa mesures encaminades a l’adequada atenció i inclusió dels nens amb discapacitat. Analitza tant la dimensió familiar com el grau d’inclusió d’aquests menors en els serveis d’atenció primerenca, atenció sanitària, educació, protecció familiar, Seguretat Social i Serveis Socials, i conciliació de la vida familiar i laboral, dedicant especial atenció a l’anàlisi de les necessitats i demandes dels menors amb discapacitat. Per últim, l’estudi aporta reivindicacions i propostes per a arribar a les millores que consideren necessàries per al desenvolupament i consecució d’una vida plena i participativa.

Font: La Crònica Social