La Convenció de la ONU sobre discapacitat obligarà a Espanya a canviar com a mínim set lleis orgàniques

Rafael de Asís Roig, coordinador d’un treball que realitza sobre l’impacte de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat en l'ordenament jurídic espanyol, va declarar el passat dijous 11 de desembre a la Comissió de Discapacitat del Congrés dels Diputats que, la normativa espanyola relacionada amb el tema de la discapacitat, “xocarà en alguns punts” en aquesta Convenció de l’ONU, fet que obligarà a modificar com a mínim set lleis orgàniques i diferents aspectes del dret espanyol.

Aquest estudi, encarregat pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Disminució (CERMI) i per la Fundació ONCE, l’ha portat a la conclusió que, tot i que la normativa espanyola sobre discapacitat “ha avançat molt”, es trobarà amb “problemes d'acomodament amb la convenció”, i va afirmar que aquests problemes provocaran canvis que “exigiran decisió i sorgiran diferències en la manera de pensar”, fins ara molt tradicional.

Segons de Asís, catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de Madrid Carlos III, “ens veurem obligats a reformar la normativa, quelcom difícil de fer d’un dia per l’altre” ja que s’enfrontaran a una tradició difícil de modificar. Concretament, la Convenció de l’ONU obliga a retocar qüestions del Codi Civil, del penal, de la Llei d'enjudiciament tant la Civil con la Criminal, de la normativa educativa, i com a mínim set lleis orgàniques.

Font: Solidaridad Digital