Acció Social i Ciutadania anuncia millores en el pagament de les places residencials que ocupen les persones amb dependència

El Departament d’Acció Social i Ciutadania escurçarà el termini de pagament a les residències per les places que ocupin les persones acollides a la Llei de la dependència. La consellera Carme Capdevila ha assegurat que d’ara endavant les residències cobraran per les places un cop informin al Departament que aquestes han estat ocupades. Posteriorment, el Departament comprovarà l’estat de tramitació de l’expedient de la persona usuària.

D’aquesta manera, el Departament d’Acció Social actualitzarà de manera immediata el pagament a les residències amb places concertades i col·laboradores que ocupen persones beneficiàries de la Llei de la dependència. El desplegament de la norma havia provocat algunes incidències en el pagament que afectaven quatre tipus d’usuaris i situacions:

Persones que ja estaven ateses abans de l’entrada en vigor de la llei de la dependència i ara s’han inclòs dins el nou Sistema d’Atenció Català de la Dependència al fer-ne la sol·licitud.
Persones que han canviat de residència.
Persones que rebien la prestació de cuidador no professional i que posteriorment se’ls ha canviat aquesta prestació per la de plaça residencial.
Places que han passat de ser col•laboradores a concertades.
La consellera Capdevila ha assegurat que el Departament ja ha contactat amb totes les residències afectades i se’ls ha informat de la solució proposada. La consellera d’Acció Social i Ciutadania també ha assegurat que a finals d’aquest mes la gran majoria de les residències afectades cobraran les quantitats que se’ls deu. La resta de casos, molt minoritaris, s’actualitzaran al març.

Font: www.gencat.cat