Un estudi reflecteix que un 10% d’empreses espanyoles no conten amb empleats amb discapacitat en les seves plantilles

Un 10 per cent d’empreses espanyoles no conten amb empleats amb discapacitat en les seves plantilles, segons un estudi realitzat per la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), i presentat per la Fundació ONCE amb el títol “La inserció laboral de les persones amb discapacitat. Conscienciació empresarial i compromís social”.

El 62 per cent de les empreses s’acullen a l’ús del Reial Decret de Mesures Alternatives, que eximeix extraordinàriament de complir amb l’obligació legal de tota empresa amb més de 50 treballadors, a tenir en les seves plantilles almenys un 2 per cent de persones amb discapacitat.

L’informa exposat en el marc de la jornada “Inserció laboral de persones amb discapacitat; generació de valor empresarial i social” també revela que el 53 per cent de les entitats tenen entre un i deu empleats amb discapacitat i un 26 per cent tenen entre 11 i 50 empleats pertanyents a aquest grup social.

A més, un 75 per cent de les consultades van afirmar "no haver tingut experiències negatives en la contractació i gestió de persones amb discapacitat", segons va informar ONCE.

Quant a les barreres per a la contractació d’aquest col·lectiu, destaquen la falta d’informació per part de les empreses, i per part de les persones amb discapacitat que desconeixen les possibilitats de trobar una ocupació i la necessitat d’estudiar, doncs "només el 22,4 per cent de les persones amb discapacitat posseeixen estudis secundaris i el 5,2 per cent ha finalitzat estudis superiors", segons van indicar.

La Fundació planteja com solució crear una oficina d’ajuda a l’empresari que resolgui possibles dubtes legals i subratllen la importància de gestionar els casos individualment per a evitar un estereotip "discapacitat-lloc".

Font: EuropaPress