La Fundació ECOM, sòcia fundadora de la recent creada Fundació TMB

Ahir al migdia es va constituir formalment la Fundació TMB, que vetllarà per la conservació i la difusió del patrimoni històric i cultural de TMB, alhora que treballarà en l’àmbit social, per al foment de la inclusió, l’accessibilitat, la cooperació, la solidaritat i els valors del transport públic com a opció sostenible.

El patronat de la fundació l’integren les tres empreses englobades dins la marca TMB (la de Metro, la de Bus i Projectes i Serveis de Mobilitat, que opera el telefèric de Montjuïc), junt amb la Fundació ECOM i la Fundació ONCE, dues entitats representatives del món de la discapacitat, amb l’objectiu que en reforcin el perfil social.

La Fundació TMB, com a entitat sense ànim de lucre, pretén assumir un paper destacat en la promoció del transport públic i els valors culturals, ambientals i socials que hi estan associats. Entre les activitats que portarà a terme hi haurà les relacionades amb l’inventari, conservació i protecció dels béns del patrimoni històric i cultural de l’empresa, del qual formen part més de 60 vehicles que han prestat servei a Barcelona des de finals del segle XIX fins a principis del XXI, i que ara passen a ser propietat de la fundació.

A més, la Fundació TMB organitzarà activitats culturals i de formació, cursos, seminaris o congressos; fomentarà la recerca sobre el transport públic col•lectiu, i en especial sobre millores ambientals que s’hi puguin incorporar; editarà publicacions, concedirà beques i farà tota mena d’iniciatives en la línia de promoure un transport públic accessible a tothom en el marc d’una cultura de la mobilitat sostenible.