Fundació Ecom signa un conveni de col·laboració amb l’empresa L’Onada Serveis a les Persones

La Fundació Ecom i l’empresa L’Onada han signat un conveni de col·laboració per afavorir la inserció laboral de persones amb discapacitat. Aquest acord arriba després de la contractació d’una persona per al servei d’atenció a domicili que ha realitzat una estada de pràctiques prèvia en el marc del programa SIOAS cofinançat pel Departament de Treball, Afers socials i Família i el Fons Social Europeu.

En aquest conveni de col·laboració es reconeix el dret al treball de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta de treballadors/es. Per això, s’adquireix el compromís de donar suport a l’empresa en la preselecció de candidats i candidates per cobrir les vacants sorgides a L’Onada. A més, des del SIL Tarraco -el Servei d'Inserció Laboral d'ECOM a Tarragona- es prestaran serveis d’assessorament, recolzament a l’adaptació al lloc de treball i d’altres mesures que puguin ser necessàries per assegurar un bon accés i manteniment del treball.

L’Onada, per la seva banda, facilitarà la realització d’estades de pràctiques a les persones que estiguin sent ateses al SIL per millorar el seu perfil competencial i comunicarà a la Fundació Ecom la descripció dels perfils professionals corresponents als llocs de treball que es necessitin cobrir, tot vetllant pel compliment del marc legislatiu vigent.

Aquesta col·laboració suposa un enfortiment de les relacions entre totes dues organitzacions i dóna oportunitats d’accedir a un lloc de treball en una empresa capdavantera del sector geriàtric present a Catalunya i el País Valencià, que dóna servei a més de 1.000 usuaris.