La Taula del Tercer Sector impulsa un fons solidari per avalar entitats socials que necessiten crèdit

INDIVIDUS I COL·LECTIUS PODRAN FER APORTACIONS

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, que agrupa més de 4.000 ens no lucratius –entre els quals ECOM Catalunya–, va aprovar el passat 19 de desembre un fons solidari que permetrà avalar les petites i mitjanes entitats que necessiten crèdit per seguir portant a terme els projectes socials. És a dir, fer una mica més fácil la gestió econòmica del dia a dia a les entitats socials.

Per crear aquest fons solidari, el sector va construir el gener una nova cooperativa de serveis, que du el nom de Finan3 i que està previst que estigui en funcionament abans de l’estiu, i que, alhora, donarà opció d’acudir a un servei d’assessorament financer.

Segons el pla de treball, pel que fa a facilitar l’accés al crèdit als associats que ho necessitin, la Taula preveu arribar a acords de col•laboració amb entitats de banca ética o social. Per crear el fons solidari es confía en la implicació econòmica del conjunt de les entitats. A més, s’han establert contactes amb administracions i institucions per reforçar la dotació del fons en una segona fase. Pel que fa al servei d’assessorament financer, es prioritzen situacions critiques i necessitats bàsiques.

Totes les entitats que ho desitgin podran fer aportacions de com a mínim 750 euros a aquest fons solidari a través de la cooperativa Finan3, cosa que també podran fer persones a títol individual.

La iniciativa, aprovada en el marc del IV Congrés del Tercer Sector Social, espera donar solucions a les entitats en un momento en què moltes pateixen tensions de tresoreria a causa dels endarreriments en els pagaments per part de les administracions publiques. A més, les entitats tenen greus dificultats per accedir al finançament bancari.