ECOM es reuneix amb Juan Carlos Ramiro, director general de Coordinació de Polítiques Sectorials sobre la Discapacitat

El passat divendres dia 23 de maig, la presidenta d’ECOM, M. José Vázquez, el vicepresident per Barcelona, Antonio Guillén i la gerent, Anna Collado, van viatjar a Madrid per reunir-se amb Juan Carlos Ramiro Iglesias, director general de Coordinació de Polítiques Sectorials sobre la Discapacitat del Govern Central.

Durant la reunió es va parlar molt especialment dels projectes que des d’ECOM s’han presentat a la convocatòria del 0,52% de l’IRPF. Aquesta convocatòria és important per poder tirar endavant aquells projectes d’inversió en equipaments que donin resposta a la mancança de places residencials i d’atenció diürna per a persones amb discapacitat física a Catalunya.

La major part de projectes presentats per les entitats d’ECOM a aquesta convocatòria tenen a veure a la construcció o remodelació dels equipaments abans esmentats, i compten amb el suport de les administracions locals (cessió de terrenys i edificis) i amb l’administració autonòmica (finançament del 50% del projecte). Així mateix, també es presenten a la convocatòria projectes relacionats amb l’atenció domiciliària i el suport a les persones amb discapacitat i les seves famílies.

Des d’ECOM es va reclamar a Ramiro la necessitat de poder participar en la presa de decisions a l’hora de resoldre aquesta convocatòria i, molt especialment, en l’establiment de les prioritats que des d’ECOM es consideren necessàries.

Ramiro es va comprometre a interessar-se pels projectes presentats i intentar donar resposta a les prioritats expressades.