A la declaració de la renda, marqueu la casella de fins socials

ECOM, com a membre de La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, dóna suport a la campanya impulsada per la Taula i el Departament de Benestar Social i Família per demanar als contribuents catalans que marquin la casella de fins socials.

Segons el dossier presentat a l’acte de presentació de la campanya (11 de maig), encara el 32% de les persones a Catalunya no marquen cap casella, malgrat no té cap cost fer-ho.

De fet, cap de les opcions possibles no té cap cost extra per al contribuent: marcar la casella que destina un 0,7% de l’IRPF a entitats socials, la que destina aquesta quantitat a l’Església o marcar-les totes dues no comporta cap cost extra per al contribuent. L’import a ingressar o a retornar serà el mateix es marquin o no les caselles.

Si es deixa en blanc, és a dir, no es posa cap creu en la casella d’Activitats d’Interès General considerades d’Interès Social, el 0,7% de l’assignació tributària del contribuent s’imputarà directament als pressupostos generals de l’Estat.

En canvi, si es marca aquesta casella, el 0,7% de l’IRPF es destina a finançar programes concrets, portats a terme per les ONG, adreçats als sectors més desafavorits de la societat. Gairebé el 79% de la recaptació va a parar a programes socials i la resta es destina a projectes de cooperació internacional (20%) i de medi ambient (1%).

Una reivindicació comú

Tant la Taula del Tercer Sector Social com la Generalitat reclamen des de fa anys les competències per gestionar els fons provinents del 0,7% per a programes socials, d’acord amb el que diu la Constitució Espanyola en l’àmbit de les polítiques socials. 12 sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior han dictaminat que la gestió i distribució d’aquestes subvencions és competència de les comunitats autònomes i no de l’Estat, però és aquest qui les continua gestionant, ja que el 2013 va modificar la regulació i les bases d’aquestes subvencions. De la recaptació estatal del 0,7% del 2014, s’estima –segons dades recollides al mateix dossier- que Catalunya va aportar 54,4 milions d’euros, però les entitats catalanes només van rebre 30,8 milions d’euros que es van destinar a programes socials.

Tanmateix, la crisi ens obliga a ser solidaris. Àngels Guiteras, la presidenta de la Taula, va fer una crida perquè ara més que mai, en temps de crisi, s’ha de ser solidaris amb les persones més desfavorides a través de la casella del 0,7% de l’IRPF. “No té cap cost marcar la casella de fins socials i moltes entitats se’n beneficiaran”.

La presentació de la campanya es va celebrar l’11 de maig en roda de premsa al Centre Obert Adsis Carmel de la Fundació Adsis, entitat sense afany de lucre que treballa amb persones en risc d’exclusió social.