ECOM: en xarxa per l’ocupació de les persones amb discapacitat

ECOM participa des de l’any 2014 a la xarxa XIB de l’Ajuntament de Barcelona -Xarxa Barcelona d'Inclusió al Mercat Ordinari de Treball- mitjançant el seu Servei d’Integració Laboral a la ciutat de Barcelona.

Durant l’any 2015 i dins d’aquest marc de col·laboració, s’han atès 219 persones amb discapacitat física o pluridiscapacitat per millorar la seva ocupabilitat i perquè puguin ser més competitives al mercat de laboral.

El 57% de persones que s’ha atès al servei té més de 45 anys; dada significativa, que mostra com l’atur està afectant, dins del nostre col·lectiu, a les persones que estan en l’última etapa laboral. Mentre tots els plans d’actuació estan actualment enfocats a pal·liar l’atur juvenil, s’estan deixant de banda mesures per fomentar la inserció de persones més grans de 45 anys.

A nivell de contractació, s’han formalitzat 72 contractes, dels quals un 82% han estat temporals i de menys d’un any de durada; queda palesa la temporalitat en la contractació actual. Pel que fa a les jornades laborals, només 35 contractes firmats són de jornada completa. Un altre fet que des del SIL ECOM considerem significatiu és que, tot i que parlem de 72 contractes, darrera d’aquests solament hi ha 44 persones contractades, que han anat encadenant contractes, no sempre amb la mateixa empresa.

Un any més ens trobem amb un mercat laboral inestable, amb contractes temporals i treball a temps parcial, que ha conduït el nostre col·lectiu a una situació de precarietat laboral i social i que provoca un flux d’entrada i sortida periòdica als serveis laborals -tant generalistes com especialitzats- d’aquestes persones.

D’altra banda, com a membres de la XIB, ECOM també participa en l’estudi que diverses entitats que treballem en l’àmbit laboral realitzem en col·laboració amb l’IGOP –Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona- per mesurar impacte de la nostra intervenció en la millora de la inserció de persones amb discapacitat en comparació amb les dades d’inserció entre les persones sense discapacitat.

Aquest 2016 està previst que ECOM continuï la seva participació en la XIB amb l’objectiu de continuar defensant dels dret de les persones amb discapacitat física de la ciutat de Barcelona, per assolir la plena inclusió social i millorar la seva qualitat de vida.