Reactivar la participació a Barcelona

Després de quatre anys en els quals s’havien perdut la majoria dels espais de participació ciutadana i la seva qualitat democràtica pel replantejament fet des de les administracions municipals, ECOM organitza una reunió de treball sobre la participació ciutadana de les persones amb discapacitat de Barcelona ciutat el proper dimecres 16 de març de 2016.

Els principals objectius són posar en comú les darreres informacions sobre els canvis succeïts en la participació ciutadana a Barcelona i consensuar les característiques que hauria de tenir la participació ciutadana de les persones amb discapacitat a la ciutat per fer-ho arribar després als diferents grups polítics municipals.

Podeu participar-hi membres de Junta Directiva, persones sòcies, personal tècnic d’entitats de Barcelona ciutat federades a ECOM; així com altres persones, entitats i/o moviments socials vinculats al treball de la defensa del dret a la participació ciutadana.

El fet de convocar de forma oberta s’explica donada la bona experiència anterior amb els Grups de Treball d'Accessibilitat organitzats per ECOM, així com per la realitat actual de la base social i de les entitats federades, amb grans canvis i trasbalsos. Des d’ECOM es planteja també en aquesta ocasió obrir el seu espai, sumar i compartir no només amb les entitats i persones vinculades a la Federació, sinó també amb altres persones, entitats i/o moviments socials, per revalorar els propis processos de participació interna.

Dia: dimecres, 16 de març de 2016
Lloc: ECOM (seu de la Fundació Tallers -Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral.1ª, Barcelona-). Trobareu l’enllaç a la localització a la dreta d’aquesta página.
Hora: 11.30 h. a 14 h.

Programa:
• 11.30 h. - 11.45 h. Presentació dels i les assistents i introducció de la sessió.

• 11.45 h. - 12.30 h. On som? Posada en comú de què hem estat fent fins ara en relació a aquest tema i de la informació disponible sobre l'actual sistema de participació i els darrers canvis proposats per l'actual govern municipal:
a. Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
b. Nous plantejaments del Institut Municipal de persones amb discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona (IMD).
c. Pla d'actuació municipal (PAM) i de districte (PAD).

• 12.30 h. - 12.45 h. Quina informació sobre el tema ens manca i hem de demanar a l'administració municipal?

• 12.45 h. - 13.45 h. Com volem que sigui la participació ciutadana a Barcelona?
a. Quines dificultats tenim actualment o què pensem que falla?
b. Com es podria solucionar o millorar?

• 13.45 h. - 14.00 h. Conclusions, valorar la creació d'una comissió especifica de treball i properes accions.

A la dreta d’aquesta pàgina també trobareu l’enllaç al formulari per confirmar la vostra assistència.