El No Limits Motor Tour: bona pràctica de ciutat europea per a tothom

L’Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom ha inclòs el No Limits Motor Tour, que organitzem ECOM i RallyClassics i que enguany ha tingut lloc l’11 de juliol, com a bona pràctica.

El reconeixement i corresponent difusió de bones pràctiques, com ara la del No Limits Motor Tour, és una de les iniciatives de l’Observatori per promoure l'intercanvi d'experiències per tal d'afavorir el desenvolupament de les polítiques més adients.

L'objectiu principal de l'Observatori és ajudar a construir un model europeu de ciutat en el qual la societat es pugui desenvolupar d'una manera justa, respectuosa, solidària i sostenible. Ha de servir com a eina per dinamitzar els processos de participació i complicitat entre ciutadania, equips tècnics i polítics per millorar l’accessibilitat dels entorns urbans i serveis i crear nous models de gestió que tinguin en compte les característiques i els interessos de totes les persones que viuen als municipis. El seu perfil a Twitter, @EuropeForAll, és una plataforma des d’on es difonen aquesta i d’altres iniciatives.

El nou model de ciutat promogut per l'Observatori es basa en els criteris marcats per la Declaració de Barcelona: "La ciutat i les persones amb disminució" promulgada l'any 1995 en el marc del Congrés Europeu que es va fer a Barcelona amb aquest nom. Fins ara, s'han adherit a la Declaració de Barcelona gairebé 400 ciutats europees.