ECOM, com a membre de La Taula, ha participat aquesta tarda en la reunió amb l’Alcalde de Barcelona per presentar-li un plec de propostes socials

Antoni Guillén, president d’ECOM, ha estat present, com a entitat membre de La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, a la trobada que aquesta tarda han mantingut la presidenta de La Taula, Àngels Guiteras, i els presidents i representants de les 32 federacions d’entitats socials membres de La Taula, amb l’Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, amb el propòsit de presentar-li un conjunt de set propostes per aprofundir les polítiques socials de l’Ajuntament. Per part de l’Ajuntament han assistit a aquesta reunió l’Alcalde Trias, i la Tinent d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos.
Les entitats socials de la ciutat li han reconegut a l’Alcalde de Barcelona el seu compromís per lluitar contra la pobresa, preservar la cohesió social i reduir les desigualtats entre els barcelonins, amb increments continuats del pressupost destinat a les polítiques socials els darrers anys. Però alhora li han demanat que l’Ajuntament faci un esforç addicional en tres àmbits en els quals les necessitats socials continuen essent molt greus: l’ocupació; l’habitatge; i la pobresa als barris.
Les entitats socials s’han posat, una vegada més, a disposició de l’Alcalde per aportar la seva col•laboració i el seu compromís solidari en la lluita contra les desigualtats i l’atenció a les persones més vulnerables de la ciutat, i li han demanat que segueixi enfortint el model de cooperació i treball en xarxa de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Alhora li han plantejat que revisi i reforci els mecanismes que, en l’àmbit de la contractació pública dels serveis d’atenció a les persones, fan possible aquesta col•laboració perquè sigui més eficaç.
Finalment, li han presentat un conjunt de set propostes per aprofundir en algunes d'aquestes polítiques:
1. OCUPACIÓ (I): Destinar 2 M€ a ampliar aquest 2014 fins a 5.000 places en total els dos programes per a l’ocupació de persones en risc d’exclusió social: PISPL (programa d’inserció socio-laboral, amb 400 places actualment) i PROPER (programa personaltizat de recerca de feina, amb 1000 places actualment).
2. OCUPACIÓ (II): Dissenyar i desenvolupar noves polítiques i programes municipals d’inserció socio-laboral per a persones en risc d’exclusió, dins de l’Àrea de Qualitat de Vida i en concertació i col•laboració amb les entitats del Tercer Sector Social especialitzades en el suport i l’acompanyament laboral d’aquests col•lectius.
3. HABITATGE SOCIAL: En els barris de la ciutat amb més necessitats d’habitatge social, ampliar el parc municipal d’habitatges de lloguer social amb habitatges procedents dels pisos buits propietat dels bancs, per mitjà d’un cens dels pisos buits, la negociació amb els bancs, l’aprovació de les sancions anunciades i sense descartar recórrer a l’expropiació.
4. ACCESSIBILITAT: Aprofundir en l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom d'equipaments, béns, productes i serveis d’àmbit municipal, tenint també especial cura a evitar l'exclusió social en l'ús de les noves tecnologies i les smart cities.
5. CONTRACTACIÓ PÚBLICA: Canviar les fórmules matemàtiques, els límits a les ofertes temeràries i la ponderació de la part tècnica i l’econòmica en els plecs dels concursos dels serveis d’atenció a les persones, perquè les ofertes es valorin d’una forma més proporcional i les adjudicacions no es converteixin en subhastes que posen en risc la qualitat dels serveis.
6. PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT: Donar un nou impuls a la promoció del voluntariat social i l’associacionisme a la ciutat, en el marc de la Capital Europea del Voluntariat 2014, per mitjà d’una convocatòria extraordinària de subvencions per al foment i la formació del voluntariat a les entitats de Barcelona.
7. INVERSIÓ ALS BARRIS: Prioritzar les inversions i la despesa social en els barris de la ciutat amb més atur i més pobresa, i aprofundir en l’estratègia municipal destinada a aconseguir que l’increment continu del turisme a la ciutat reverteixi a la cohesió social, la distribució de la riquesa i l’equitat social entre els barris.
Durant la reunió, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, també ha presentat a l’alcalde Trias les últimes xifres de l’Anuari del Tercer Sector Social que dimensionen aquest teixit d’entitats socials a la ciutat de Barcelona. Barcelona compta amb 2.400 entitats socials, que irradien la seva acció social sobre tota la ciutat i el conjunt de Catalunya. Atenen 760.000 persones, tant de la ciutat de Barcelona com d’altres pobles i ciutats del país. Ho fan amb 37.000 professionals i 100.000 persones voluntàries, una gran part dels quals són barcelonins i barcelonines.
Les fonts de finançament de les entitats socials de la ciutat han evolucionat els darrers anys amb un creixement del finançament privat del 7%, dos punts per sobre del creixement a nivell català, de manera que avui el 57% del seu finançament és privat i el 43% és públic.