En creació a Barcelona un Centre de Vida Independent

L'Associació per a la Vida Independent, constituïda per Mutuam i Mutual Mèdica, ha impulsat a Barcelona el Centre de Vida Indepent (CVI), que pretén convertir-se en el referent català de la promoció de l'autonomia personal, oferint un ampli ventall de serveis, tant assistencials com d'investigació. El centre actualment està en construcció i la inauguració està prevista per al febrer.

El Centre de Vida Independent és el primer centre que uneix domòtica, assistència i investigació per a persones amb dependència. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i les empreses col·laboradores disposaran d'un laboratori en aquest centre on els seus tècnics podran fer projectes d'R+D+I, transferència de tecnologia i validació d'ajudes tècniques i noves tecnologies per la promoció de l'autonomia de les persones amb dependència.
Pel que fa a l'assistència, al Centre de Vida Independent s'analitzaran i s'avaluaran quines són les ajudes tècniques i tecnològiques més adequades per a cada persona en funció de la seva discapacitat.