El Síndic demana més garanties per a l’educació inclusiva dels infants amb discapacitat

TAMBÉ DETECTA MANCANCES EN LA PROVISIÓ DE RECURSOS I SERVEIS

En el seu informe anual que presenta al Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges constata que l’atenció específica als alumnes amb necessitats educatives especials ha anat minvant per la progressiva reducció del personal docent, així com de vetlladors i educadors especials. D’acord amb el que preveu la Llei 12/2009, d’educació, Rafael Ribó ha demanat al Departament d’Ensenyament aturi el “retrocés” actual en el desenvolupament de l’educació inclusiva a Catalunya.

Aquesta petició ve donada pel fet que, segons apunta el Síndic, per primer vegada en quatre anys ha augmentat el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d’educació especial. Ribó defensa que alguns d’aquests alumnes podrien acudir a centres ordinaris si aquests disposessin del suport adequat.

També demana que es prenguin mesures perquè els infants i els adolescents amb discapacitat tinguin accés als diversos serveis escolars (menjador, activitats complementàries, etc.) en condicions d’igualtat amb els altres infants i adolescents.

Altres queixes rebudes pel Síndic posen de manifest que les persones amb discapacitat s’enfronten a múltiples impediments en el seu dia a dia. En aquest sentit, recalca mancances en el compliment del Programa d’ajuts per a l’adaptació d’habitatges i del Programa d’ajudes d’atenció social per a persones amb discapacitat.

En l’informe, Ribó explica que ha detectat que les sol·licituds per a aquestes ajudes no sempre es resolen dins del termini previst i que els criteris de l’adjudicació no son suficientment clars.

Pel que fa a la mobilitat, ressalta l’avenç que ha de suposar la posada en marxa durant el primer semestre d’enguany del projecte ‘T-Mobilitat’. Es tracta d’un sistema de targeta única per al transport públic que ha facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat. En aquest sentit, el Síndic de Greuges considera que caldria adaptar el preu del transport públic a la mobilitat real de cada ciutadà.