Federació Ecom defensa els projectes de les seves entitats per a les subvencions de l'IRPF 2014

Antonio Guillén, president de la Federació Ecom, i Marta Obdulia, gerent de l'entitat, han defensat un any més davant el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat els projectes de les entitats federades presentats a la Convocatòria per les subvencions del 0,7% de l'IRPF 2014.

Per justificar la importància que s'aportin recursos econòmics als projectes de les entitats de la Federació, Guillén i Obdulia van viatjar a Madrid el passat dimecres 9 de juliol i es van reunir amb Mercedes Jaraba, Sotsdirectora General de Participació i Entitats Tutelades de la Direcció General de Polítiques de Suport a la Discapacitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i Paloma Herrarte, Cap de l'Àrea de Subvencions.

CONVOCATÒRIA IRPF 2014

Aquest any s'han presentat un total de 52 projectes -quatre més que el 2013- emmarcats en els següents programes:
1. Programes per a la promoció de l'autonomia personal, d'adaptació d'habitatges i la integració social de les persones amb discapacitat.
2. Centres d'atenció diürna, centres residencials i habitatges tutelats o de convivència.
3. Programes d'atenció nocturna, serveis de respir i suport a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat.
4. Programa per a la inserció soci aboral de les persones amb discapacitat física.

La sol·licitud de Federació ECOM ha inclòs aquest any projectes en 5 comunitats autònomes (CCAA) més que el 2013. Així, s'ha previst l'actuació en 9 CCAA en total: Illes Balears, Castella i Lleó, Múrcia, Catalunya, Castella-la-Manxa, Aragó, Madrid, València i Andalusia.

PROJECTES PRIORITARIS

Dels 52 projectes presentats enguany, 26 són de continuïtat, és a dir, que van aconseguir finançament per aquesta via l'any passat. Aquest tipus de projectes, precisament, han estat prioritzats a la sol·licitud, sobretot aquells que van ser subvencionats per primera vegada en la convocatòria anterior, amb l'objectiu de garantir la continuïtat de les actuacions previstes i una millora en el seu finançament.
Així mateix, s'ha considerat important prioritzar el programa d'Inserció Laboral, ateses les mancances actuals del col·lectiu en l'entorn laboral i l'elevat nombre de persones en atur.
Prioritària és també la Plataforma per a la promoció de l'autonomia personal i vida independent, una via de gran utilitat per la qual pot avançar-se en els drets, autonomia i qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
S'han prioritzat també projectes d'inversió per a una millora en instal·lacions i equipament de centres en funcionament.

La Federació ECOM gestiona la Convocatòria de subvencions amb càrrec a l'assignació tributària de l'IRPF per a les seves entitats federades des del 2009, així com s'encarrega de supervisar els projectes i de fer la gestió i intermediació amb el Ministeri de Sanitat.

PEU DE FOTO: Antonio Guillén i Marta Obdulia, president i gerent d'ECOM respectivament, acompanyats de Mercedes Jaraba (a la dreta de la fotografia) i Paloma Herrarte (a l'esquerra), del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.