El Govern anticipa l'edat de jubilació de les persones amb discapacitat als 58 anys

El Consell de Ministres va aprovar el passat 4 de desembre un Reial Decret pel qual pel qual s'estableix l'anticipació de l'edat de jubilació als 58 anys per a treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%, quan es tracti de discapacitats determinades reglamentàriament en les quals s'evidenciï una reducció en l'esperança de vida de les persones afectades.

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la vicepresidenta primera del Govern, Maria Teresa Fernández de la Vega, va assegurar que amb aquesta iniciativa "es reconeix que la realitat d'aquest col·lectiu és diferent de la de la resta dels treballadors i, que per tant, el seu tractament normatiu també ha de ser diferent”.

Així, les discapacitats previstes en el nou text legal, que poden donar lloc a la jubilació anticipada, es refereixen a discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral, anomalies genètiques, trastorns de l'espectre autista, anomalies congènites secundàries a Talidomida, síndrome postpòlio, dany cerebral adquirit, malalties mentals i malalties neurològiques.

El Reial Decret aprovat desenvolupa l’article 161 bis de la Llei General de la Seguretat Social 40/2007 i serà d'aplicació a tots els règims que integren el sistema de la Seguretat Social. Per accedir a aquesta jubilació anticipada serà condició indispensable trobar-se en alta o situació assimilada a la d'alta.

La Seguretat Social va establir ja l'any 2003 (R.D. 1539/2003) coeficients reductors de l'edat de jubilació per a treballadors amb discapacitat igual o superior al 65%. Per sota d'aquest límit quedaven molts altres treballadors amb discapacitat, la situació de la qual de fet justificava la possibilitat legal d'accedir a la jubilació anticipada.

La reforma de la Seguretat Social de 2007, que ara es desenvolupa reglamentàriament, obre aquesta opció a treballadors la discapacitat dels quals porta aparellada una menor esperança de vida i, pel mateix, menys carrera de cotització i menys oportunitats d'arribar a l'edat general de jubilació, fixada per a tots els treballadors en funció de l'esperança mitja de vida.

L'Executiu indica, a més, que l'anticipació als 58 anys té en compte no solament el major esforç i la dificultat que el desenvolupament d'una activitat professional comporta per a un treballador amb discapacitat, sinó també la concurrència d'una reducció de la seva esperança de vida.

Els treballadors que compleixin les condicions exigides per acollir-se al que estableix el Reial Decret aprovat ara i en el de 2003 podran optar per l'aplicació del que els resulti més favorable.

Font: Europa Press