L'atur de les persones amb discapacitat supera el 16%, cinc punts més que la població en general

La taxa d'atur en el col.lectiu de persones amb discapacitat va arribar al 16,3 per cent el 2008, enfront del 11,3 per cent de la població en general en el mateix període, segons dades extretes de l'Enquesta de Població Activa i de la Base Estatal de Persones amb Discapacitat corresponents a l'any 2008, elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'enquesta també revela una major incidència de la taxa de l'atur en les dones amb discapacitat (19,4 per cent) enfront dels homes (14,6 per cent), igual que ocorre en la població sense discapacitat (13,0 per cent enfront de 10,1 per cent), tot i que existeix un major percentatge d'homes amb discapacitat en edat laboral que dones (55,8 per cent enfront del 44,2 per cent).

Per edats, la taxa d'ocupació masculina de 16 a 64 anys amb certificat de discapacitat era del 32,8 per cent, superior en 10,8 punts a la de les dones. A més, independentment del gènere, l'enquesta reflecteix que la inactivitat augmenta a mesura que creix l'edat ja que, el 2008, va arribar al 72,1 per cent de la població amb discapacitat de més de 44 anys.

A més, les discapacitats associades a deficiències auditives i visuals eren les que presenten majors taxes d'activitat (56,9 per cent i 45,3 per cent, respectivament), mentre que les associades a deficiències mentals i intel.lectuals presentaven les menors (19,9 per cent i 26,9 per cent, respectivament).

Així mateix, la taxa d'activitat en el col.lectiu de persones amb grau de discapacitat inferior al 45 per cent es situava el 2008 en el 56,6 per cent, mentre que per a les persones amb discapacitat de grau major o igual al 75 per cent baixava fins el 17,8 per cent.

D'altra banda, l'any 2008, un total de 873.000 persones, d'edats compreses entre els 16 i els 64 anys i residents en llars, tenien certificat de discapacitat, el que suposa el 2,8 per cent de la població en edat laboral . A més, aquest col.lectiu comptava el 2008 amb una taxa d'activitat del 33,5 per cent, respecte del 74,9 per cent de la població sense discapacitat.

L'enquesta també reflecteix que el 90,5 per cent de les persones amb certificat de discapacitat que rebien alguna pensió eren qualificats de "inactius", un percentatge que se situa en el 66,1 per cent de les persones amb discapacitat que resideixen en un llar amb ingressos.

INDEFINITS I AMB ESTUDIS

Pel que fa a l'ocupació, el 86,8 per cent de les persones amb discapacitat que treballaven l'any 2008 ho feien com a assalariats, dels quals un 75,3 per cent tenia contracte indefinit.

La major estabilitat en els contractes per al col.lectiu de persones amb discapacitat es donava entre la població masculina (78,5 per cent de indefinits) i amb edats superiors als 24 anys (76,5 per cent). A més, el 86,2 per cent dels ocupats amb discapacitat treballava a jornada completa.

Per sectors, el 74,5 per cent dels ocupats amb discapacitat exercia la seva activitat en el sector Serveis i, respecte al nivell d'estudis, un 76,8 per cent tenia estudis de secundària i superiors, 10,7 punts més que la població sense discapacitat.

Per comunitats autònomes, les que presentaven el 2008 majors taxes d'activitat eren la Rioja (44,1 per cent) i Regió de Múrcia (40,9 per cent) mentre que les comunitats amb majors taxes d'inactivitat eren Canàries (79,8 per cent), Principat d'Astúries (73,2 per cent) i Andalusia (70,4 per cent)....

DISCAPACITATS MÉS COMUNES

L'enquesta de l'INE també recull els tipus de discapacitat amb major incidència sobre la població en edat laboral, entre les quals destaquen les associades a la deficiència osteoarticular (18,5 per cent) i intel • lectual (17,6 per cent), enfront de les deficiències del sistema digestiu, metabòlic i endocrí (4,0 per cent) i del sistema auditiu (5,3 per cent).

D'altra banda, les deficiències del sistema cardiovascular, respiratori i immunològic apareixien amb major freqüència en la població masculina (63,2 per cent enfront de 36,8% dones) mentre que la deficiència de trastorn mental era la més correlacionada amb l'edat i sexe, amb una incidència del 73,2 per cent sobre els homes d'edats compreses entre 16 i 24 anys, enfront del 28,6 per cent de dones del mateix grup d'edat.

Font: Europa Press