ECOM dóna a conèixer el seu Servei d’Assistència Personal a Castella i Lleó

El passat 27 de setembre, ECOM va participar, convidada per PREDIF Castella i Lleó, a la jornada ‘Retos de la Asistencia Personal en Castilla y León’, que va tenir lloc a Valladolid. L’objectiu d’aquesta jornada era evidenciar la importància que té l’assistència personal i la correcta formació dels futurs professionals en el sector, per garantir un idoni desenvolupament d’aquesta figura incipient i perquè les persones en situació de dependència puguin avançar pel camí de la igualtat d’oportunitats.
La participació d’ECOM es va emmarcar a la taula de presentació de bones pràctiques existents quant a l’assistència personal a Espanya, a la qual va estar present la responsable del Servei d’Assistència Personal d’ECOM i de l’Àrea d’Autonomia Personal de l’entitat, Maria José Moya. Juntament a la d’ECOM va ser presentada també com a bona pràctica l’experiència de l’Oficina de Vida Independent de Madrid, impulsada per ASPAYM Madrid.
La figura de l’assistent personal és una prestació recollida a la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, i que les persones tenen dret a sol•licitar.
L’assistent personal té com a missió convertir-se en l’extensió de la persona en situació de dependència. Amb el suport d’aquesta figura, la persona en situació de dependència ha de poder realitzar totes aquelles tasques de la vida quotidiana que, a causa del seu grau de dependència, no poden desenvolupar d’una forma senzilla i natural. Així també, l’assistent personal té la funció de dotar la persona de l’autonomia necessària per assolir i mantenir una vida activa, tant a nivell laboral com personal, que li permeti construir i desenvolupar un projecte de vida propi.