Federació ECOM, responsable de la formació a personal de centres esportius de Barcelona

Dins el Pla de Formació d’Activitat Física Adaptada 2012, Federació ECOM impartirà dos cursos al maig sobre ‘Com oferir una correcta atenció i acompanyament a les persones amb discapacitat?’ adreçat al personal d’atenció al públic dels Centres Esportius Municipals (CEM).
Els objectius són donar a aquest personal -d’atenció al públic, tècnic esportiu i monitoratge de suport- criteris per a poder fer una atenció diferenciada a usuaris amb discapacitat, així com formació pràctica per a poder realitzar una atenció correcta i acompanyament, si s’escau, a persones amb mobilitat reduïda, amb discapacitat visual i discapacitat auditiva.

El curs té una part teòrica, per conèixer la terminologia, distintius, necessitats especifiques de les persones amb discapacitat; i una part pràctica, que busca viure en primera persona les limitacions de mobilitat que suposa anar en cadira de rodes o no poder veure-hi, així com també vol donar formació clara sobre com fer petits acompanyaments.

El Pla de Formació d’Activitat Física Adaptada 2012, en el seu primer semestre, compta també d’altres cursos que imparteixen altres entitats. Per a personal tècnic esportiu i monitoratge de suport docent, FCEDF ofereix formació sobre l’’ensenyament de la natació adaptada a les persones amb discapacitat física: orientacions didàctiques”; la Universitat Ramon Llul i INEFC de Lleida sobre “Metodologies per a la inclusió de les persones amb discapacitat en la iniciació de les activitats acuàtiques”; o bé el Centre de recursos educatius per a persones amb discapacitat visual de l’ONCE, associació JOCVIU i Universitat de Barcelona, sobre “Estratègies per a la inclusió dels infants i joves amb discapacitat en els jocs motors i de l’esport”. També hi haurà formació adreçada a gerències, direccions tècniques i arquitectes sobre “Instal·lacions esportives de disseny universal: Accessibilitat i disseny per a tothom”.