Ampliada la hipoteca inversa a les persones amb discapacitat

La Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotectaris, reestructuració de deute i lloguer social, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), ha modificat la legislació reguladora de la hipoteca inversa perquè aquesta institució financera s’ampliï a les persones amb discapacitat i les seves famílies, de manera que disposin d’una altra via per fer front econòmicament a les necessitats vitals. El Comité Espanyol de Representants de les Persones amb Discapacitat (CERMI), que havia reclamat aquesta mesura, ha valorat positivament la seva adopció.

Precisament el CERMI, recorda que, fins el moment, només les persones més grans de 65 anys i les que tenien reconeguda una situació de dependència en grau de gran dependència i dependència severa, podien acollir-se a la hipoteca inversa, segons la regulació legal aprovada el 2007.

Amb la normativa que ara es modifica, les persones amb discapacitat estaven excloses d’aquesta possibilitat, per la qual cosa el CERMI venia reclamant des de llavors la seva extensió tant a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% com a les persones en situació de dependència moderada.

En la tramitació de la Llei 1/2013, de 14 de maig de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, s’ha recollit una esmena proposta pel CERMI en virtut de la qual queda modificada la legislació sobre hipoteca inversa per ampliar-la a les persones amb discapacitat i a tots els graus de dependència.