Projecte europeu per avançar cap a l’escola inclusiva

IMPLEMENTANT LA INCLUSIÓ A LES ESCOLES (IIIS PER LES SEVES SIGLES EN ANGLÈS) ÉS UN PROJECTE EUROPEU CONSISTENT A DESENVOLUPAR PROCESSOS DE COACHING AMB ESCOLES ORDINÀRIES I ESPECIALS INTERESSADES EN MILLORAR EL SEU PROCÉS D’INCLUSIÓ

7 organitzacions de Finlàndia, Austria, Alemanya, Bèlgica i Espanya s’han associat per treballar plegades en el projecte Implementing Inclusion in Schools (IIIS) per ajudar les escoles a trobar les pròpies receptes per fer educació inclusiva. La Fundació Plataforma Educativa, de Catalunya, és una de les integrants de l’aliança, que compta amb finançament de la Unió Europea. Amb una durada de 3 anys (2016-2019), el projecte consisteix en desenvolupar processos de coaching amb escoles ordinàries i especials de diversos països interessades en millorar el seu procés d’inclusió.

A Catalunya, Plataforma Educativa col·labora amb les escoles Dr. Masmitja (Girona) i Joan XXIII-Integra (Olot). Com a productes del projectes es crearà un manual de coaching i continguts formatius en inclusió.

En el marc del projecte es desenvoluparan diversos Newsletters per difondre el projecte. El primer ja s’ha enviat. Se n'està fent difusió per arribar al màxim nombre d'entitats, escoles i persones interessades. Per exemple, es vol difondre el coneixement sobre l'Índex d'inclusió, un enfocament i alhora una eina per crear un procés de desenvolupament orientat cap a la inclusió escolar que va ser creat i publicat el 2000. L'Índex servirà al projecte com a document guia i recurs clau; dóna suport a l'equip de les escoles tot aportant reflexions que esdevindran punts de partida per a futures accions.