ECOM reivindica al Congrés de Diputats mesures per fomentar el concepte d’autonomia personal de l’anomenada ‘Llei de Dependència’

Maria José Vázquez i Anna Collado, presidenta i gerent d’ECOM, van comparèixer ahir al matí al Congrés dels Diputats, convocades per la Comissió per a les polítiques de la Discapacitat. Com a representant del col·lectiu de persones amb discapacitat física, ECOM va exposar davant dels grups parlamentaris un seguit de demandes orientades a millorar la qualitat de vida i el ple exercici dels drets de les persones amb discapacitat física. Bona part de la seva exposició es va centrar en la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a persones en situació de dependència, una llei de la qual ECOM reivindica que es treballi el foment del l’autonomia personal de les persones amb discapacitat ja que fins ara el desplegament de la llei s’ha centrat especialment en atendre les persones en situació de dependència i s’ha oblidat de l’autonomia personal, ‘un concepte que s’ha deixat de banda tot i que també és objecte d’aquesta llei, com queda manifest en el seu enunciat’, va comentar Maria José Vázquez, presidenta d’ECOM.

Vázquez i Collado van apuntar algunes de les mesures que creuen que s’haurien de desenvolupar en el marc de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal per tal d’avançar en el camí cap a la vida independent de les persones amb discapacitat física. Entre elles, el desenvolupament de la figura de l’assistent personal, ‘la fòrmula que més facilita l’autonomia personal de les persones amb discapacitat’. ‘Hores d’ara, la normativa posa més fàcil la possibilitat d’obtenir una prestació per cuidador no professional que per a un assistent personal i a més limita l’assistent personal únicament al treball i a la formació’, va remarcar Maria José Vázquez. ‘Cal estendre la figura de l’assistent personal a altres àmbits de la vida de les persones per tal que el seu projecte de vida pugui desenvolupar-se completament’, va afegir.

Així mateix, la presidenta d’ECOM va reivindicar el disseny d’un Pla Estatal d’Assistència Tecnològica per tal de facilitar l’accés a les persones amb discapacitat als ajuts tècnics, ja que aquests afavoreixen en gran mesura l’autonomia personal d’aquest col·lectiu. ‘Actualment l’accés a aquests ajuts tècnics no és senzill ja que aquests estan sempre subjectes a disponibilitat de pressupost i condicionats als ingressos de la persona i, sovint, de la unitat familiar’, va destacar Vázquez. La presidenta d’ECOM va recordar també que, tal com va fer públic l’estudi ‘El greuge comparatiu econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona’, dut a terme per l’Ajuntament de Barcelona, ‘les persones amb discapacitat física tenen un greuge comparatiu respecte les persones sense discapacitat que va des dels 17.828 euros anuals als 46.723 euros anuals en funció del seu grau de discapacitat’. Vàzquez va demanar que aquesta dada sigui tinguda en compte, sobretot, alhora d’establir el copagament d’algunes prestacions i serveis.

Per últim, ECOM va suggerir el desenvolupament de l’atenció domiciliària en el camp de la discapacitat, un sistema que tradicionalment s’ha encaminat a atendre només les persones grans però que també ajudaria a potenciar l’autonomia personal del col·lectiu de persones amb discapacitat física.

CAP A NOUS MODELS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA
Tal com les representants d’ECOM van explicar en el Congrés dels Diputats, ECOM, per tal de fer efectiva l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, aposta per nous models d’atenció en la línea dels que, des de fa anys, existeixen als països nòrdics com Suècia, com són els apartaments amb serveis comuns, dotats amb ajuts tècnics per facilitar l’autonomia personal. ‘En el futur s’ha d’avançar cap a aquests models d’atenció i fugir dels tradicionals serveis d’atenció residencial’, ha demanat Vázquez. ‘Les persones amb discapacitat física sense problemes cognitius no té sentit que estiguin internes en residències si disposen en el seu entorn dels ajuts tècnics i personals que requereixen per a ser autònoms’, va afegir.
A mode d’exemple, ECOM va explicar també les experiències pilot que estan desenvolupant, l’Associació de Paraplègics i Discapacitats de Lleida (ASPID) i l’Associació Minusvàlids Físics Associats (MIFAS) de Girona, entitats federades a ECOM, sobre un nou model d’atenció diürna, que té com a objectiu també la promoció de la vida independent de les persones amb discapacitat física. Aquest nou model d’atenció diürna, a diferència del tradicional, s’adapta a les necessitats reals dels/de les seus/seves usuaris/es i en potencia la flexibilitat, permetent que els/les mateixos/es usuaris/es triïn els serveis que necessiten així com que triïn entre 3 mòduls d’atenció en funció de les seves necessitats, que es reparteixen en mòduls horaris de 16, 24 o 40 hores.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL 0'7% DE L'IRPF

ECOM va aprofitar també la seva compareixença al Congrés dels Diputats per exposar als representants dels diferents grups parlamentaris la importància que té la convocatòria de subvencions del 0,7% de l’IRPF perquè les entitats del tercer sector puguin dur a terme els seus projectes socials. Com va explicar Maria José Vázquez, ‘en els darrers 10 anys les entitats d’ECOM han posat en funcionament gràcies a aquesta convocatòria 8 serveis residencials amb capacitat per a 153 places i 11 serveis d’atenció diürna amb capacitat per a 332 places’. ‘Gràcies també als diners procedents d’aquesta convocatòria actualment les nostres entitats membre estan iniciant o tenen en avançat estat d’execució diferents projectes d’inversió com 8 serveis residencials amb capacitat per a 232 persones i 5 serveis d’atenció diürna amb capacitat per a 217 places’, va afegir.
Aquest 2009, ECOM ha presentat a aquesta convocatòria més de 40 projectes de les seves entitats membre, que representen un import superior als sis milions d’euros. Aquests projectes estan centrats bàsicament en la promoció de l’autonomia personal, en la creació i la millora de centres d’atenció a les persones i a programes de suport a les famílies.