ECOM proporciona auxiliars de suport al vestidor a persones amb discapacitat que vulguin fer esport a les instal·lacions esportives municipals de la ciutat de Barcelona

Aquelles persones amb discapacitat que estiguin interessades en practicar esport en una instal·lació esportiva municipal de la ciutat de Barcelona i que necessitin algun tipus de suport en el vestidor poden des de fa uns mesos sol·licitar gratuïtament a ECOM un auxiliar de suport perquè els ajudi en allò que puguin necessitar per preparar-se per a la pràctica de l’activitat així com per arreglar-se un cop feta aquesta. Aquest servei, del qual ECOM només n’és el gestor, ve donat per l’Institut Barcelona Esport que el 2008, dins el programa ‘Per un esport sense barreres’, va posar en marxa aquest Servei de Suport al Vestidor adreçat a persones amb discapacitat física, discapacitat visual i discapacitat intel•lectual, majors de 16 anys, que volen fer esport però que tenen dificultats per fer-ho ja que no són autònoms en el vestidor, ni per moure’s per la instal·lació ni per realitzar les transferències.

Aquest servei d’auxiliar de vestidor que presta l’Institut Barcelona Esport, i que gestiona ECOM, es limita a l’interior de la instal·lació esportiva. Les funcions d’aquest auxiliar consisteixen en ajudar la persona amb discapacitat a canviar-se de roba abans de l’activitat i a dutxar-se i tornar-se a vestir un cop feta aquesta, així com a facilitar-li les transferències, en el cas d’usuaris/es de cadira de rodes, i ajudar-lo en els desplaçaments per la instal·lació esportiva des del vestidor fins al lloc de realització de l’activitat així com en el retorn al vestuari.

El servei contempla també la possibilitat que els auxiliars de suport puguin fer ús de la instal•lació esportiva en la franja d’espai que l’usuari amb discapacitat estigui realitzant la pràctica esportiva. A efectes d’assegurança, l’auxiliar de suport estarà cobert per una pòlissa de dia, d’idèntiques característiques que les que cobreixen les entrades o invitacions d’ús de la instal·lació per un dia. Cal remarcar que aquelles persones amb discapacitat que ja compten amb una persona (familiar, amic, voluntari...) que habitualment els acompanya a la instal·lació esportiva municipal per a donar-los suport en el vestidor, té també dret a fer ús de les instal·lacions i estan igualment coberta per aquesta assegurança.

Les persones que estiguin interessades en sol·licitar un auxiliar de suport al vestidor ho han de demanar directament a la instal·lació esportiva municipal on vulguin realitzar l’activitat.

MÉS INFORMACIÓ: ECOM (tel. 93 451 55 50 i afa@ecom.cat)