Economia obre el període d'informació pública del mètode d'estimació objectiva de l'IRPF

El Ministeri d'Economia i Hisenda ha iniciat el tràmit d'informació pública de l'Ordre Ministerial que desenvolupa per a l'any 2010 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA, conegut com a ordre de mòduls. Entre les modificacions destaquen les que beneficien a les persones amb discapacitat.

Segons va informar el departament que dirigeix Elena Salgado, el període d'informació pública és de 7 dies hàbils i, posteriorment, una vegada aprovada l'Ordre, serà publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), entrant en vigor l'endemà de la seva publicació.

L'ordre respecta l'estructura de l'ordre de mòduls vigent l'any 2009, mantenint-se els mòduls aplicables l'esmentat any, així com les instruccions per a la seva aplicació. Tanmateix, presenta algunes novetats que afecten, entre altres, als treballadors autònoms, a més de modificacions en benefici de la contractació de persones amb discapacitat.

Així, com a conseqüència dels acords de la Taula de Treball Autònom, i a causa del descens de l'activitat econòmica, per als exercicis 2009 i 2010 s'estableix una reducció general del 2,5% del rendiment net de mòduls per als contribuents que determinin el rendiment net de la seva activitat econòmica pel mètode d'estimació objectiva.

D'altra banda, amb la finalitat de fomentar la contractació de persones amb discapacitat, es millora el percentatge de deducció aplicable en aquests casos per al còmput del personal contractat, elevant-se del 40% actual al 60%.

En la mateixa línia, per promoure l'autoocupació de les persones amb discapacitat, es milloren en un 20% els índexs correctors per inici d'activitat. D'aquesta forma, l'actual índex corrector per inici d'activitat (80% el primer any, 90% el segon) s'incrementa quan l'autònom és una persona amb discapacitat i passa a ser, respectivament, 60% i 70%.

D'altra banda, respecte a les modificacions en el règim especial simplificat de l'IVA, com a conseqüència de la pujada a partir de l'1 de juliol de 2010 dels tipus general i reduït de l'esmentat impost, es revisen els mòduls aplicables mitjançant l'aprovació d'una taula|post única que incorpora l'augment de tipus distribuït al llarg de tot l'any.

Font: Solidaritat Digital