L'educació és el dret més vulnerat a les persones amb discapacitat, segons l'Informe SOLCOM 2011

L'Associació SOLCOM per a la solidaritat comunitària de les persones amb diversitat funcional i la inclusió social va donar a conèixer el passat 9 de febrer els resultats de l'informe que ha elaborat per segon any consecutiu, “Drets Humans. Violacions a Espanya de la Convenció sobre els Drets Humans de les Persones amb Discapacitat (diversitat funcional) de l'ONU”.
Núria Gómez, vocal de la Junta Directiva, va presentar l'Associació SOLCOM i Itziar Fernández, Coordinadora de SOLCOM, va exposar les dades de l'informe.

L'educació, el dret més vulnerat

El document recopila casos de discriminació que afecten directament persones de totes les edats, dels quals ha tingut notícia la pròpia organització, pels mitjans de comunicació o per altres informes similars. Així mateix, al llarg del text es fa una breu anàlisi comparativa per veure l'evolució dels passos donats en matèria de drets humans a Espanya durant l'any.

Les vulneracions més habituals als articles de la Convenció:
Nº Descripció article 2011 2010

24 Educació 49,3% 60,0%
7 Nens i nenes amb discapacitat 36,6% 47,8%
9 Accessibilitat 22,5% 15,6%
15 Protecció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants 16,9% 1,1%
19 Dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat 11,3% 8,9%
17 Protecció de la integritat personal 9,9% 1,1%

Com es recull en el quadre anterior, reproduït de l'Informe, l'article de la Convenció més vulnerat és el número 24, referent a l'educació, en un 49,3% dels casos. Moltes vegades es vulnera més d'un article, indica l'informe. Per exemple, en els casos d'educació, que afecten a criatures a les quals també es vulnera l'article 7, referent a la seva protecció.
Itziar Fernández, va assegurar que el 90 % de nens i nenes amb diversitat funcional que haurien de rebre una “educació inclusiva” en col·legis ordinaris “no ho fan i són desviats a centres d'educació especial”. Segons l'experta, les administracions haurien de proveir, per llei, programes d'integració dins dels col·legis ordinaris perquè nens i nenes amb discapacitat puguin estudiar juntament amb la resta d'en absoluta normalitat. No obstant això, “els centres al·leguen falta de recursos i els tècnics de l'administració realitzen uns informes psicopedagògics amb els quals justifiquen que aquests nens no estan preparats per estudiar en un centre ordinari i els envien a un especial”, va explicar Fernández, que va afegir com els jutges ho recolzen i els pares es troben sols davant aquesta situació. L'article 24 de la Convenció, segons Fernández, “segueix sent molt vulnerat, des de la infància fins a la Universitat”.
L'article 9 (sobre accessibilitat) és el tercer més vulnerat, en un 22,5% dels casos; i el següent, l'article 15, de Protecció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants. Des de SOLCOM es va expressar consternació per l'augment de 15,8 punts en el percentatge de violacions d'aquest dret, que es van produir majoritàriament en centres residencials.

Conclusions i recomanacions

En les conclusions de l'informe es destaca que els pares i mares de les persones discriminades per la seva diversitat funcional denuncien amb molta més freqüència que les pròpies persones amb diversitat. Així com l'augment de casos denunciats davant els tribunals -un 32,4%, enfront del 16,7% del 2010-, encara que la majoria se segueixen denunciant a la premsa.
D'altra banda, la Comunitat Autònoma en la qual s'han produït més denúncies (la qual cosa no significa que hi hagi hagut més o menys violacions, sinó més constatació d'elles) ha estat Andalusia (18%), seguida de la Comunitat Valenciana (15%) i Castella i Lleó (14%).
L'informe apunta cinc recomanacions; a grans trets: La necessitat d'educar en diversitat i inclusió per viure en comunitat; l'imprescindible que és difondre la Convenció sobre els drets humans de les persones amb discapacitat (diversitat funcional) de l'ONU, la cultura i les eines de denúncia de violacions de drets. Segons l'informe SOLCOM, a més, els organismes depenents de l'administració han de reformar-se per adequar-se a l'establert en la Convenció; la societat civil ha d'assumir el seu paper i pressionar i denunciar a les administracions perquè compleixin la Convenció; i els diners dels Fons Europeus haurien d'utilitzar-se per fomentar els valors de la Convenció.
Durant l'acte de presentació de l'Informe SOLCOM 2011, va tenir lloc també la taula rodona "La defensa dels drets de les persones amb diversitat funcional", moderada per José Ramon Carrillo, advocat i membre del consell rector del Institut Municipal de persones amb Discapacitat (IMD). Experts de l'àmbit del Dret i membres de l'Associació SOLCOM –concretament, Antonio Centeno (assessor de SOLCOM), Antonio Madrid (secretari de la Facultat de Dret (UB) i coordinador del projecte “dret al Dret”) i Jaume Saura (professor de Dret Internacional de la UB i president del Institut de Drets Humans de Catalunya)- van debatre sobre les possibles solucions que es plantegen des de l'àmbit jurídic davant la situació de vulnerabilitat i violació de drets que sofreixen les persones amb diversitat funcional i les seves famílies.