Celebrada la IV Assemblea General Ordinària de la Federació ECOM Barcelona

El passat dimecres 11 de juliol es va celebrar la IV Assemblea General Ordinària de la Federació ECOM Barcelona, a la sala d’actes de l’Espai Jove la Fontana de Barcelona. Van ser presents un total 31 entitats. A més, es va comptar també amb la delegació de vot de 23 entitats federades més.
En el marc de l’assemblea es va dur a terme l’aprovació de l’acta de l’anterior assemblea, així com l’informe de gestió i l’informe econòmic. A més, va ser ratificada l’admissió de nou noves entitats, l’Associació de familiars d’Alzheimer de Maresme (AFAM), l’Associació de persones amb discapacitat de l’Alt Maresme (ADIAM), la Fundació GAEM. Grup d’afectats d’Esclerosi Múltiple, l’Associació de familiars d’Alzheimer de Baix Llobregat (AFA Baix Llobregat), la Fundació privada Ictus Malaltia Vascular, l’Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme (AGIMM), l’Asociación de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), l’Asociación de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados (MPS) i la Fundació Disgrup. Totes elles van ser ratificades com entitats de ple dret de la Federació.
Així com va passar en la celebració de l’assemblea de la Federació ECOM del passat 16 de juny, el president de la Federació ECOM Barcelona, Antonio Guillén, va aprofitar per explicar a les entitats presents la informació actualitzada sobre la situació en la que es troba ECOM.
En la part restringida de la web trobareu la presentació que es va fer servir en l’assemblea, on hi consta la informació de tots els punts de l’ordre del dia.