La Federació ECOM celebra la XXIII Assemblea General Ordinària de l’entitat

El passat divendres 28 de juny, la Federació ECOM va celebrar la XXIII Assemblea General Ordinària en el Centre Cívic Convent de Sant Agustí de Barcelona. Una trentena d’entitats van participar en aquesta assemblea. Així mateix, quaranta nou entitats van delegar el seu vot a Antonio Guillén, president de la Federació, i sis més ho van fer a altres membres assistents.

L’assemblea va aprovar per unanimitat, tant l’acta de la sessió anterior, com la memòria d’activitats i el balanç econòmic del 2012 i el programa i el pressupost del 2013.

Pel que fa al programa d’activitats per aquest any, algunes de les propostes més significatives orientades a l’ enfortiment de les entitats federades, són, p.ex., realitzar un estudi de necessitats de les entitats federades, reforçar les aliances d’ECOM amb altres organitzacions d’àmbit estatal, autonòmic i local, la creació de projectes de voluntariat que recolzin a les entitats en el territori i la potenciació d’ús de la guia de recursos entre les entitats federades. Pel que fa a objectius orientats a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, algunes propostes a treballar durant el 2013, són la creació de la Plataforma de Promoció de l’Autonomia Personal i la Vida Independent, l’anàlisi del turisme com a una nova línia de treball a impulsar i la realització d’una jornada sobre la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. Per últim, pel que fa a objectius orientats a l’enfortiment de l’estructura d’ECOM, trobem el dissenyar una nova estructura organitzativa més eficaç i eficient i la recerca de noves fonts de finançament.

Per últim, es va ratificar l’entrada de vuit entitats noves a la Federació: Asociación de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN), Asociación de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados (MPS), Associació de Discapacitats del Garraf, Fundació Disgrup, Saräu - Associació d’Oci Inclusiu, Asociación Párkinson León, Fundació Avan i Fundació Apip-Acam. Totes vuit entitats de ple dret.

En la part restringida de la web trobareu la presentació que vam fer servir en l’assemblea amb tota la informació relativa als punts de l’ordre del dia.