ECOM obté per a les seves entitats federades més de dos milions d’euros a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2010

En la darrera convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2010, ECOM va obtenir per a les seves entitats federades un total de 2.313.000 €. Aquesta xifra suposa un augment d’un 3,9% respecte la recaptació aconseguida a la convocatòria del 2009.
Concretament, ECOM va presentar a aquesta convocatòria de 2010 un total de 41 projectes, dividits en tres programes. Al primer, el de promoció de l’autonomia personal, adaptació d’habitatges i la integració social de les persones amb discapacitat, s’hi van presentar 18 projectes dels quals 6 han aconseguit finançament. Són projectes orientats a oferir assessorament, acompanyament, suport, atenció domiciliària, rehabilitació, ajuda mútua... amb la finalitat de fomentar l’autonomia personal, la vida independent, l’autodeterminació i la inclusió social de les persones amb discapacitat física, moltes d’elles, en situació de dependència.
Al segon, el de centres d’atenció diürna, centres residencials i vivendes tutelades o de convivència, s’hi van presentar 13 projectes, dels quals han aconseguit finançament un total de 8, que tenen per objecte continuar o finalitzar la construcció i la dotació d’equipament de centres que responen a la tipologia que contempla aquest programa (centres d’atenció diürna, centres residencials...).
I, en el darrer programa, el d’atenció nocturna, serveis de respir i suport a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat, s’han presentat 10 projectes, un del qual ha aconseguit finançament.
Així doncs, en total, ECOM ha aconseguit en aquesta convocatòria finançament per a 15 projectes dels 41 presentats.