El Govern renova el conveni per gestionar els ajuts a l'alumnat d'educació especial

El Govern ha aprovat renovar el conveni entre el Ministeri d’Educació i el Departament d'Educació per a la gestió de dos tipus d’ajuts: els ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu i les beques per a alumnes d’ensenyaments postobligatoris que cursin estudis en la seva pròpia comunitat autònoma, incloent els màsters oficials.

Els ajuts a l’alumnat d’educació especial estan adreçats a alumnes amb necessitats educatives específiques associades a discapacitat o trastorn greu de conducta, i s’atorguen per als conceptes d’ensenyament, transport, menjador, residència, llibres i material i reeducació pedagògica o de llenguatge.

També es preveuen ajuts per a programes educatius en el cas d’alumnat amb altes capacitats.

Les beques per a ensenyaments postobligatoris inclouen els conceptes de compensació de manca d’ingressos laborals per dedicació a l’estudi, desplaçaments, residència, material escolar i escolarització

El passat curs 2009-2010 es van destinar 40.185.603 euros a aquests ajuts (25.547.421 euros per a ensenyaments postobligatoris i 14.638.182 euros per a estudiants d’educació especial)

Pel que fa als nombre de beneficiaris, durant el mateix curs escolar van rebre aquests ajuts 34.421 alumnes (21.239 alumnes de postobligatoris i 13.182 amb necessitats educatives específiques).