Més de 55.000 persones es beneficien de la Llei de Dependència a Catalunya

A Catalunya s’han reconegut ja 55.439 persones amb dret a prestació econòmica des que va entrar en vigor la Llei de Dependència el passat 1 de gener de 2007, i passa a ser una de les comunitats autònomes on més gent es beneficiarà d’aquesta llei.

La secretària d’Estat de Política Social, Amparo Valcarce, va oferir el passat 3 de setembre aquestes dades en roda de premsa, on va informar també que en el conjunt de l’Estat han estat més de 560.000 persones, la majoria dones, les que han sol·licitat aquesta prestació, de les quals després d’haver estat valorades, 345.274 tenen dret a beneficiar-se. Les persones restants no pertanyen al grup de nivell tres que són els grans dependents, ni al grup de dependents severs, que són el nivell dos, i que són per ara els grups als que el calendari de la llei té previst atendre prioritàriament.

Per altra banda, Valcarce va destacar la creació de gairebé 70.000 llocs de treball en tot l’Estat, que ha generat la Llei de Dependència, en diferents sectors com són els cuidadors, metges, psicòlegs i infermers, que han participat en les valoracions dels sol·licitants com a equips multidisciplinaris creats a totes les comunitats, i que han suposat un increment de llocs de treball del 26%, respecte a l'any anterior. També s’han reconegut uns 50.000 cuidadors familiars que es dediquen a atendre, en el propi domicili, a malalts dependents, els quals sols uns 24.000 estan donats d’alta a la Seguretat Social per realitzar aquesta tasca.

Font: El Punt