‘La crisi i el tercer sector: una oportunitat per a la transformació social’, una nova publicació de l’Observatori del Tercer Sector

L’Observatori del Tercer Sector (OTS) ha publicat recentment ‘La crisi i el tercer sector: una oportunitat per a la transformació social’, una nova aportació sorgida de les reflexions del Consell de Recerca de l’OTS, en la segona reunió celebrada el 15 d’octubre de 2008. Aquesta nova publicació ofereix un breu anàlisi transversal dels reptes i oportunitats que sorgeixen a partir del context de crisi actual.
Aquest quadern es divideix en dos blocs. En el primer d’ells es realitza un diagnòstic de la situació actual, en el qual es posa sobre la taula en quin escenari es troben les entitats del tercer sector, quins són els factors de vulnerabilitat i quin és l’impacte que reben les organitzacions. A continuació, i com a segon bloc, es plantegen estratègies d’acció per tal de fer front a la situació de crisi, a més de remarcar quin és el rol que adopta el tercer sector com a agent de transformació social dins aquest context.
Podeu descarregar-vos en PDF aquesta publicació en el següent enllaç: http://www.tercersector.net/php/general.php?seccio=sc_pubs_amp&idioma=Ct...