Descomptes per a les entitats d’ECOM en dos postgraus de l’IDEC

Gràcies a un conveni signat entre ECOM i l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra, els associats d’ECOM poden beneficiar-se d’un 10% de descompte en el cost de la matrícula de dos dels programes de postgrau que ofereixen: Animació Sociocultural i Desenvolupament Comunitari: Gestio de Projectes, i Dinamització de Projectes en Envelliment Actiu.
El primer d’aquests postgraus està pensat per a formar i/o professionalitzar als tècnics, col•laboradors i voluntaris que animen i gestionen el dia a dia les activitats de les associacions, fundacions, entitats culturals, centres cívics, obres socials, etc... Quant al segon, el que pretén és formar especialistes en ‘envelliment actiu’, tant per a les administracions públiques o els equipaments culturals com per a les associacions i les fundacions privades.
Durant aquest mes de maig, l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra, amb seu a Balmes 132-134, durà a terme sessions informatives sobre aquests postgraus, a les 19 hores: 24 de maig (Dinamització de Projectes en Envelliment Actiu) i 25 de maig (Animació Sociocultural i Desenvolupament Comunitari: Gestio de Projectes). Cal confirmació d’assistència.

Més informació:
Servei d’Informació i Admissions de l’IDEC: info@idec.upf.edu o al 93 542 18 50.