Ja es pot tramitar la targeta acreditativa de la discapacitat per internet

Des del passat 6 de maig, ja està en marxa el formulari electrònic per sol·licitar la Targeta acreditativa de la discapacitat al departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest nou sistema de tramitació, la ciutadania pot relacionar-se amb l'administració sense necessitat de desplaçar-se a les dependències departamentals ja que pot iniciar i fer el seguiment de l'expedient per mitjans electrònics.
Cal tenir en compte que per sol·licitar l’alta de la targeta es necessita certificat digital, per sol·licitar renovació o un duplicat no cal el certificat digital.
Podeu trobar tota la informació sobre la tramitació electrònica de la Targeta de discapacitat a l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT).
La Targeta acreditativa de la discapacitat està pensada per a aquelles persones que ja tinguin reconegut un grau de discapacitat a Catalunya igual o superior al 33%, o que hi hagin traslladat el seu expedient, ja sigui amb caràcter permanent o provisional. Cal tenir la residència habitual a Catalunya.
Aquesta targeta permet acreditar de forma àgil i pràctica davant de terceres persones, el grau de discapacitat, a fi de facilitar l'accés als recursos i serveis vinculats a què es tinguin dret en l'àmbit de Catalunya. És un document públic, personal i intransferible, que cal acompanyar amb el DNI o NIE, vàlida per a tot el territori de Catalunya i amb un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.