ECOM obté per a les seves entitats federades més de dos milions d’euros a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2011

En la darrera convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2011, ECOM va obtenir per a les seves entitats federades un total de 2.363.000 €. Aquesta xifra suposa un increment d’un 2,16% respecte la recaptació aconseguida a la convocatòria del 2010.

Concretament, ECOM va presentar a aquesta convocatòria de 2011 un total de 41 projectes, dividits en tres programes: el de promoció de l’autonomia personal, adaptació d’habitatges i la integració social de les persones amb discapacitat (que estava dotat de 293.000 € i a través del qual s’han subvencionat 8 projectes d’entitats d’ECOM destinats especialment a l’atenció domiciliària i a la promoció de l’autonomia personal); el de centres d’atenció diürna, residencials i habitatges tutelats (dotat amb 1.955.000 € i a través del qual s’han finançat 7 projectes d’associacions d’ECOM adreçats a la construcció i dotació d’equipament de centres); i el de serveis de respir i suport a famílies amb persones amb discapacitat al seu càrrec (dotat amb 150.000 € i a través del qual s’ha subvencionat 2 projectes d’entitats d’ECOM, un orientat al suport als afectats d’esclerosi múltiple i les seves famílies, i l’altre referent a un Centre de Recursos per a famílies amb fills/es amb pluridiscapacitat).

En total, en aquesta convocatòria ECOM ha aconseguit finançament per a 17 projectes dels 41 presentats. 15 d’aquests projectes ja havien tingut finançament en convocatòries anteriors i 3 és el primer cop que n’obtenen. Aquests 3 nous projectes són: un centre de recursos per a l’autonomia personal, la prevenció de la dependència i la vida independent; un projecte de creació d’un centre d’atenció integral per a persones amb discapacitat a partir de 6 anys; i un centre de recursos per a famílies amb fills amb pluridiscapacitat.