ECOM engega una campanya per promoure la vida independent de les persones amb discapacitat física

LA CAMPANYA S’ADREÇA A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA PERQUÈ PRENGUIN CONSCIÈNCIA DE SI MATEIXES COM A PERSONES AMB CAPACITAT D’AUTONOMIA I ALHORA A LES ENTITATS FEDERADES A ECOM PERQUÈ AVANCIN EN EL NOU MODEL D’ATENCIÓ CENTRAT EN LA PERSONA

Gràcies al suport de l’Ajuntament de Barcelona, ECOM ha iniciat un projecte que té per objectiu afavorir el canvi de mirada que les pròpies persones amb discapacitat tenen sobre si mateixes i estimular-les a iniciar un procés de presa de consciència d’elles mateixes com a persones amb capacitat d’autonomia personal i de dur una vida independent.

Aquest projecte preveu la realització d’una campanya de difusió sobre la vida independent que, sota el lema “VIDA INDEPENDENT #feselpas”, ECOM adreça principalment a les seves entitats federades amb un doble objectiu: d’una banda, impulsar que els socis de les entitats reflexionin sobre els conceptes d’autodeterminació i autonomia personal i vida independent; i de l’altra, promoure que les entitats federades vagin avançant cap al desenvolupament de models d’atenció centrats en la persona. I és que per poder donar resposta a la demanda d’autonomia personal que el propi col·lectiu de persones amb discapacitat està impulsant és imprescindible que les entitats que treballem en aquest àmbit evolucionem al mateix ritme que aquestes persones i amb una mateixa visió.

ECOM, que té anys d’experiència en el camp de la vida independent de les persones amb discapacitat i que en el seu equip compta amb persones amb discapacitat física que ja viuen des de fa anys de manera autònoma, s’ofereix a les entitats federades i als seus socis a acompanyar-los en aquest procés d’aprenentatge cap a la vida independent. L’acompanyament que ofereix ECOM, tant a les persones amb discapacitat física com al seu entorn proper (família, entitats i professionals) és assessorament i informació sobre vida independent i autodeterminació, formació, xerrades informatives, grups de suport, grups entre iguals...

Aquesta campanya interna que ECOM vol impulsar amb les seves entitats federades s’inicia amb un ‘grup pilot’ d’entitats de la ciutat de Barcelona però s’espera que progressivament es pugui anar obrint a la resta de les més 180 associacions que s’agrupen sota la Federació ECOM.

SUPORT DES DE L’EXPERIÈNCIA, D’IGUAL A IGUAL
A ECOM som del parer que ningú millor que les pròpies persones amb experiència en vida independent poden impulsar el model i facilitar el canvi d’altres persones amb discapacitat física a viure amb autonomia. Per això tot el desenvolupament del projecte i de la campanya de difusió d’ECOM té com a protagonistes un grup de persones amb discapacitat física que ja fa anys es van iniciar en el camí de la vida independent i que a través de diferents iniciatives aproparan la seva experiència a d’altres persones com ells que encara no han pres consciència de la seva capacitat d’autonomia personal. Per facilitar a aquestes persones la comunicació i transmissió d’aquesta experiència viscuda, el projecte d’ECOM preveu la seva capacitació donant-los suport, acompanyament i formació específica en aquest àmbit amb l’objectiu de dotar-los d’eines que els facilitin la seva participació activa en formacions, xerrades informatives...

CAMPANYA A LES XARXES SOCIALS

Més enllà de l’àmbit de les entitats federades, la campanya de difusió d’ECOM s’adreçarà també a altres persones amb discapacitat física a través d’una campanya a les xarxes socials, en què aquest grup de persones amb discapacitat física que ja viuen independents convidaran, a través de vídeos personals, altres persones com ells a fer el pas. Aquesta iniciativa pretén convertir-se en una acció viral en què més persones amb discapacitat s’animin a enregistrar vídeos que transmetin què suposa per a ells poder gaudir d’una vida independent.