Una guia recull orientacions d'accessibilitat dels centres educatius

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) ha publicat una guia orientativa per aconseguir l'accessibilitat universal dels centres educatius, a fi d'afavorir la inclusió educativa dels alumnes amb discapacitat.

Sota el títol "L'accessibilitat dels centres educatius", la guia, primera d'aquestes característiques que s'edita en espanyol, estableix pautes d'accessibilitat universal i disseny per a totes les persones en les diferents esferes educatives.

Així, determina recomanacions d'accessibilitat per a l'entorn construït dels centres, per al transport escolar, per a l'aula i altres espais lectius i de lleure, per als materials i tecnologies de la informació i comunicació aplicades a l'educació i per a l'accés al currículum per part de l'alumnat amb discapacitat.

Finalment, incorpora un pla de gestió de l'accessibilitat en el centre educatiu, per facilitar a la comunitat escolar l'aplicació pràctica de les estratègies de disseny per a totes les persones.

La guia ha estat elaborada per Francesc Aragall, director de la Fundació Internacional Disseny per a Tothom, i promoguda i patrocinada pel Ministeri d'Educació espanyol.

Font: Solidaritat Digital