La Federación ASEM recull signatures per aconseguir que el 15 de novembre es declari Dia Nacional de les Malalties Neuromusculars

La Federació ASEM, dins dels objectius marcats en el Pla Estratègic aprovat el passat mes d’abril, va presentar a l’Administració Pública una sol·licitud perquè el dia 15 de novembre sigui declarat Dia Nacional de les Malalties Neuromusculars. Per aconseguir-ho, la Federación ASEM necessita presentar, entre altra documentació, el major nombre de firmes recolzant aquesta sol·licitud.

Si voleu recolzar la Federación ASEM en aquesta iniciativa, podeu deixar la vostra signatura on line a través d’aquest enllaç: http://www.firmasonline.com/1Firmas/prefirm.asp?C=1618

L’objectiu d’aquesta campanya és avançar en el reconeixement públic de les patologies neuromusculars i obtenir una major visibilitat i efectivitat de les reivindicacions del moviment associatiu, l’objectiu de les quals és avançar en la millora de la qualitat de vida de les persones que tenen aquesta discapacitat.