I Jornada UNIDISCAT, Universitat i Discapacitat a Catalunya

El 16 d’abril el Consell Interuniversitari de Catalunya organitza, a les Facultats de Filosofia i de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, la I Jornada de UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya), que té l’objectiu d’exposar les diferents actuacions que s'estan portant a terme a les Universitats Catalanes envers als estudiants amb discapacitat. Diversos professors faran aportacions des de l’àmbit de la docència, la recerca, la tecnologia i la projecció social. També es comptarà amb la participació d’estudiants que relataran les seves experiències. El propòsit final d’aquesta jornada és millorar l’atenció docent i garantir la igualtat d’oportunitats de l’estudiantat amb discapacitat.
Davant la necessitat de promoure línies d’actuació comunes, el Consell Interuniversitari de Catalunya va impulsar l’any 2006 la creació de la Comissió Tècnica UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya), on estan representades totes les universitats catalanes.
Durant aquests dos anys s’ha analitzat la situació actual i les necessitats de l’estudiantat amb discapacitat, s’ha fet un estudi del marc legal i jurídic, s’han analitzat i acordat els requisits per a les adaptacions curriculars i, actualment, s’està treballant en diferents línies per cobrir altres necessitats que s’havien detectat. Com a fruit d’aquest treball i de la necessitat de donar a conèixer el que estan fent, neix aquesta I Jornada UNIDISCAT.
Per assistir a aquesta jornada, cal inscripció prèvia, que és gratuïta i que pot formalitzar-se on line a http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/unidiscat/index.html, on també es pot consultar el programa de la jornada.