El CERMI demana al Govern que inclogui les persones amb discapacitat en els ajuts per al lloguer

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha demanat al Ministeri de Vivenda que inclogui a les persones amb discapacitat i a les famílies que tenen persones amb discapacitat al seu càrrec entre els nous col•lectius que es beneficien de l’ajut de 210 euros per al lloguer ja que considera que 'aquests ciutadans tenen especials dificultats per accedir a una nova vivenda digna i accessible'.

Aquesta petició es produeix poc després que el Govern no descartés la possibilitat de donar també a les persones separades i divorciades aquests ajuts, de 210 euros al mes, a les que actualment només poden accedir-hi els joves d’entre 22 i 30 anys amb una renda anual inferior als 22.000 euros.

Segons informa el CERMI, la renda de les persones amb discapacitat és entre un 30 i un 40% inferior a la de la població sense discapacitat per la qual cosa l’esforç econòmic per arrendar una vivenda en aquests casos és molt més gran. A això se suma una altra dificultat i és que en el mercat actualment hi ha molt poques vivendes en lloguer que reuneixin les condicions d’accessibilitat necessàries, cosa que fa que s’incrementin increïblement els costos.

Per compensar aquest desavantatge, causat per l’inaccessibilitat general del parc de vivendes en lloguer, el CERMI sol•licita al Ministeri de Vivenda que les persones amb discapacitat i les seves famílies siguin considerades com un grup de població preferent a l’hora d’atorgar els ajuts públics al lloguer.