Jornada sobre la modificació del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya

El proper dia 15 d’octubre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya es realitzarà una jornada sobre la modificació del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya amb la finalitat d’analitzar els canvis de la Llei 7/2012.

Aquesta jornada es celebrarà al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, l’horari serà de 17 a 19.30 hores i la inscripció es gratuïta.
L’acte té l’objectiu de tractar les modificacions del Llibre tercer del Codi civil pel que fa a les Fundacions i, per tant, pot ser una eina molt útil per a les entitats, ja que el termini d’adaptació dels estatuts de les fundacions fineix el proper 31 de desembre.