La taxa de pobresa extrema en dones amb discapacitat triplica la de la resta

La taxa de pobresa extrema en dones amb discapacitat triplica la de la resta de la població , és un 40 per cent més alta que la dels homes amb discapacitat i en dones de més de seixanta anys és pràcticament el doble que la dels homes d'aquesta mateixa edat, segons l'estudi' Pobresa i Exclusió de les dones amb discapacitat a Espanya', del sociòleg Agustín Huete.
Aquest treball, promogut pel CERMI , destaca que les dones amb discapacitat es troben sotmeses a múltiples factors desencadenants d'exclusió social, entre ells la pobresa econòmica, l'accés a l'ocupació, prestacions, estudis i relacions socials . Respecte a aquest últim aspecte , l'informe indica que un terç reconeix no tenir oportunitats per fer nous amics i un 15 per cent diu no tenir amics i recursos de suport .
A Espanya resideix més d'un milió i mig de persones amb discapacitat en risc de pobresa, de les quals gairebé mig milió es troba en situació de pobresa extrema , és a dir, rep ingressos anuals inferiors a 3.900 euros. Aquest risc de pobresa afecta per igual a dones i homes amb discapacitat, però "de manera molt més clara que respecte a la població general", segons l'autor de l'estudi , que indica també que la meitat de la població amb discapacitat es troba per sota del llindar de risc de pobresa o pobresa relativa .
L'informe apunta que més de 600.000 persones amb discapacitat viuen soles a les seves llars i això evidencia una "clara" situació de desavantatge per a les dones , ja que més del 40 per cent d'aquestes viuen en llars en què ingressen menys de 500 euros al mes, és a dir, llars en situació de pobresa.
La discriminació per gènere pel que fa a salaris és un altre dels factors que contribueixen a les diferències de nivell de vida entre persones amb discapacitat, ja que les dones amb discapacitat cobren com mitjana salaris lleugerament inferiors a les dones sense discapacitat, però sensiblement inferiors als homes.
DONES AMB DISCAPACITAT INTEL•LECTUAL , LES MÉS AFECTADES
Una altra de les denúncies que exposa el treball és que les dones amb discapacitat intel•lectual són el grup més afectat per l'escassetat d'ingressos, oportunitats laborals i accés a prestacions i el més oblidat. Segons l'estudi, la població amb discapacitat a Espanya es troba en la seva majoria exposada al risc de pobresa quan no té activitat laboral, fins i tot encara comptant amb prestacions.
Dos terços de les dones en edat laboral es troben en situació inactiva, és a dir, fora del mercat laboral, en un context en què l'ocupació és el principal factor de protecció contra la pobresa i l'exclusió social. I, en aquest context, el 47 per cent de les dones amb discapacitat que no treballa, no té més d'ingressos per prestacions.
En matèria d'educació, l'estudi sosté que, tot i que en els nivells educatius de la població amb discapacitat persisteixen diferències significatives respecte a la població general, l'educació "és un terreny en el qual les dones amb discapacitat estan tenint èxit en quant a igualtat d'oportunitats, respecte als homes amb discapacitat" .
Les llars, font principal de suport per a les dones amb discapacitat , presenten també" importants espais de discriminació" cap a les dones, ja que són els que s'ocupen fonamentalment de la prestació de suports.

Font: Europa Press