Sanitat crearà una Agència Estatal per al control de les malalties a Espanya

El Ministeri de Sanitat ha posat les mires als Estats Units per rellançar la salut pública a Espanya. En concret, es proposa crear un organisme autònom equiparable en alguna de les seves funcions al prestigiós Centre per al Control de Malalties d'Atlanta -Center for Disease Control (CDC)-, al que projecta cridar Agència Espanyola de Salut Pública.

La intenció del departament que dirigeix Trinidad Jiménez és que el nou ens estigui subjecte al dret públic i contribueixi a resoldre «l'escassa coordinació entre les diferents administracions competents en les activitats de salut pública a Espanya». La creació d'aquest dispositiu administratiu és una de les grans metes de la Llei Estatal de Salut Pública, el següent pas legislatiu que donarà Jiménez des del seu Ministeri, després de l'últim decret-llei contra la fallida.

El text, que manca encara de memòria econòmica, configura la futura agència amb funcions «deliberants i decisòries», i estarà dirigit per un gerent i per un Consell de Govern en el que figuraran un representant de Sanitat i de cada una de les 17 autonomies. L'objectiu, segons l'esborrador|esborrany, és que sigui «un òrgan|orgue coordinador i integrador» del gruix dels recursos específics de la salut pública en l'administració central. Així, integraria la «part tècnica» de l'actual Direcció General de Salut Pública, l'Escola Nacional de Sanitat i els centres nacionals i laboratoris que depenen de l'Institut de Salut Carlos III, la direcció|adreça tècnica dels serveis perifèrics de Sanitat Exterior i, fins i tot, l'Agència de Seguretat Alimentària.

El nou megaòrgan la creació del qual requereix del vistiplau del Ministeri d'Economia en implicar un augment de la despesa pública, podria assumir tasques de suport a les comunitats en el desenvolupament de les seves competències en salut pública, deixant-los personal tècnic o serveis de laboratori en situacions que ho facin necessari, de manera similar al que fa el CDC amb els departaments de salut dels Estats en el context federal d'EUA. El Ministeri li encomanarà a més la gestió de les xarxes d'alerta sanitària, la planificació de la Salut Pública mitjançant la formulació d'una estratègia, plans d'acció, programes i l'elaboració d'un «informe de salut dels espanyols». Seria, en definitiva, l'òrgan|orgue encarregat d'acabar amb les desigualtats entre territoris, i de vetllar perquè totes les polítiques públiques «siguin saludables».

La norma parteix de la premissa de l'existència d'errors|fallades greus en la gestió de la Salut Pública i la Sanitat exterior. Respecte a aquesta, el departament de Jiménez admet que la regulació vigent es troba molt desfasada. Sobre la primera, reconeix els problemes que causa per a la gestió d'aquesta àrea la descentralització. El departament de Jiménez advoca per això per «redefinir les competències de les entitats locals en matèria de salut públic» perquè, segons el seu parer, «no pot atribuir-se a tots els ajuntaments les mateixes competències». També defensa la necessitat d'establir un «mínim que ha d'afermar l'actuació de totes les administracions», i de millorar la coordinació entre les administracions competents.

Font: La Razón.