Oberta la convocatòria de pràctiques remunerades al Parlament Europeu per a persones amb discapacitat

A partir del 15 de març, i fins el 15 de maig, hi ha temps per inscriure’s a l’estada de pràctiques remunerades al Parlament Europeu que començarà l’1 d’octubre i que durarà cinc mesos.

El Parlament Europeu llançà el 2006, en el marc d'una discriminació positiva per promoure la igualtat d’oportunitats, un programa d'estades de pràctiques remunerades específic per a persones amb discapacitat.
Aquestes estades són obertes tant a les persones amb formació superior com a les persones amb qualificacions inferiors a la universitària. (L'article 18 de la Normativa interna relativa als períodes de pràctiques i visites d'estudis a la Secretaria General del Parlament Europeu, que estableix les qualificacions acadèmiques necessàries per a l'admisió a un període de pràctiques remunerades, no s'aplica a aquest programa).

El principal objectiu d'aquest programa és oferir a una sèrie de persones amb alguna discapacitat una experiència laboral significativa i valuosa i una oportunitat per familiaritzar-se amb les activitats del Parlament Europeu.

La durada dels períodes de pràctiques remunerades és de cinc mesos improrrogables. Els períodes de pràctiques no donen al becari o la becària el dret a treballar al Parlament Europeu; el funcionariat se selecciona sobre la base de concursos organitzats per l’Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO).

Dates d'inici i dates límit de recepció de les candidatures:
Inici de l'estada Període d'inscripció
1 de març 15 d'agost al 15 d'octubre (24h)
1 d'octubre 15 de març al 15 de maig (24h)