La Taula del Tercer Sector presenta 18 propostes als partits polítics en vistes al 25-M

Amb motiu de les properes eleccions al Parlament Europeu el 25 de maig, i Alertats per l'augment del nivell de la pobresa, les desigualtats en el repartiment de la riquesa i l'elevada taxa d'atur; la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha elaborat 18 propostes que enviarà als líders polítics durant les pròximes setmanes, a tenir en compte en la nova legislatura 2014.2019.
El contingut de les propostes comprendrà diversos conceptes: la protecció dels drets socials fonamentals, lluita contra la pobresa i desigualtats, i enfortiment i reconeixement del Tercer Sector Social.
L'objectiu prioritari que la taula vol aconseguir amb aquestes propostes és una Europa sense pobresa, excursions ni desigualtats
En la web es pot observar amb deteniment totes aquestes propostes desglossades.