El Ple del Congrés dels Diputats aprova per unanimitat millorar les subvencions per als Centres Especials de Treball

La moció és conseqüència d'una interpel·lació urgent que el diputat del PNB Emilio Olabarría va formular el passat 22 de febrer a la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez. El text aprovat demana al Govern presentar al Congrés, en el termini de quatre mesos, un informe d'avaluació d'ampliació de la subvenció per al manteniment de llocs de treball en Centres Especials d'Ocupació (CET), "reconèixer especialment a les persones amb discapacitat severa i proposar mesures de discriminació positiva".
La moció també advoca per que es procuri elevar l'ajuda fins al 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per als col·lectius "amb especial dificultat" que treballin en CET sense ànim de lucre. A més, insta el Govern a "continuar realitzant polítiques, d'acord amb el CERMI, que possibilitin la convergència de l'ocupació protegida i dels CET cap a taxes mitjanes de l'OCDE".
En el debat parlamentari celebrat al Ple d'aquest dimarts, Olabarría va afirmar que la iniciativa és un "últim crit" per mantenir a aquests centres, que donen feina a unes 56.000 persones amb discapacitat. Tots els grups van recolzar la proposta, que va ser esmenada pel PP.
En el text, el Grup Basc explica que el decret 10/2011, de 26 d'agost, de mesures relacionades amb el foment de l'ocupació, va suprimir l'ajuda del 75% del SMI concedida a aquests centres per cada contractació. A més, la moció argumenta que Espanya ocupa un dels últims llocs de l'OCDE en l'atenció al treball protegit a través dels CET d'iniciativa social.
El Comitè Español de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) ha expressat la seva satisfacció per la decisió del Congrés dels Diputats d'instar al Govern a augmentar les ajudes als CET. Aquesta mesura, demandada pel sector de la discapacitat, s'inscriu en les propostes del Cermi i de Feacem per adoptar un pla de xoc a fi de mantenir i millorar l'ocupació de persones amb discapacitat en els CET, com a mesura extraordinària per contrarestar els efectes de la crisi en l'àmbit de l'ocupació protegida d'iniciativa social.
El Cermi espera que "aquest mandat polític del Legislatiu es tradueixi aviat en una mesura operativa aplicable als CET d'iniciativa social".